REKLAMA

Obecnie założenie spółki przez internet jest możliwe. Pamiętajmy jednak o skompletowaniu i dostarczeniu wszystkich niezbędnych dokumentów. Sprawdź, jak założyć spółkę bez konieczności wychodzenia z domu.

Jakie są rodzaje spółek?

Przed omówieniem kroków, jakie należy wykonać podczas rejestracji spółki przez internet, warto zapoznać się z wszystkimi jej rodzajami w Polsce. Obecnie znany jest nam podział na spółki cywilne i handlowe. W spółkach cywilnych to wspólnicy wnoszą cały kapitał do firmy, a w przypadku powstania jakichkolwiek zobowiązań odpowiadają własnym majątkiem. Natomiast spółki handlowe dzielą się dodatkowo na spółki kapitałowe i osobowe. Jedną z najpopularniejszych jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Aby mogła poprawnie działać, każdy wspólnik zobowiązany jest wnieść wkład własny w minimalnej wysokości 5000 zł. W tej grupie znajduje się również spółka akcyjna, w której wkład wspólników jest zdecydowanie wyższy i wynosi 100000 zł. Aby ją założyć, należy wcześniej sporządzić akt notarialny. W grupie spółek osobowych znajdują się następująco: spółka cywilna, jawna, partnerska i komandytowa. Bez wątpienia najprostszą formą z tych organizacji charakteryzuje się spółka cywilna, w której każdy z członków odpowiada za zobowiązania własnym majątkiem.

Rejestracja spółki przez internet – krok po kroku

Jeżeli jesteś przedsiębiorcą i zastanawiasz się, jak założyć spółkę w szybki sposób, odpowiedzią może być skorzystanie z internetowego systemu S24. Po sporządzeniu umowy i wniosku o wpis spółki do rejestru kolejne czynności możemy wykonać za pośrednictwem systemu S24. Utworzenie konta wymaga podania adresu e-mail oraz hasła. Do założenia spółki należy przygotować najważniejsze informacje dotyczące firmy: nazwę i adres spółki, listę wspólników oraz wybrać z listy właściwego sądu rejonowego według siedziby spółki. Kolejnym krokiem będzie wypełnienie wszystkich niezbędnych dokumentów i formularza online. Na ostatnim etapie pozostaje nam zweryfikowanie ich poprawności i złożenie stosownego podpisu. W tej sytuacji mamy do dyspozycji dwa rozwiązania: elektroniczny podpis za pośrednictwem Profilu Zaufanego lub wykupienie podpisu od dostawcy certyfikatów kwalifikowanych. Pamiętajmy jeszcze o opłatach, jakie musimy wnieść między innymi za wpis do Krajowego Rejestru Sądowego.

Funkcjonowanie spółek

Po założeniu własnej spółki należy przestrzegać odpowiednich zasad. Prawo spółek nakazuje wykonywania działań w określonych sytuacjach np. odbywania lub zwoływania zgromadzeń wspólników spółki. Ustawa z dnia 15 września 2000 roku o Kodeksie spółek handlowych mówi nam o wszystkich przepisach regulujących ustrój spółek handlowych, określa tworzenie, funkcjonowanie, podział czy przekształcenie spółek. Podpisując umowę, wspólnicy zobowiązują się do dążenia w osiągnięciu tych samych celów poprzez wniesienie wyznaczonego wkładu finansowego.

- REKLAMA -


Zewnętrzne linki