Jak zapłacić podatek? Urząd Miejski w Jaworznie informuje, gdzie i w jaki sposób można uiścić płatności za m.in. podatki lokalne.

REKLAMA

Podatki lokalne można zapłacić w formie bezgotówkowej w miejskich kasach przy ul. Grunwaldzkiej 275, Grunwaldzkiej 33 oraz Grunwaldzkiej 52.

Kasy urzędu miejskiego otwarte są w następujących dniach i godzinach:

  • poniedziałek – środa 7.00-14.30,
  • czwartek 7.00-15.30,
  • piątek 7.00-13.30.

Wpłat gotówkowych można dokonać w placówkach pocztowych na terenie miasta (bez dodatkowych opłat), znajdujących się przy ulicy:

  • Pocztowa 9A,
  • Kolejarzy 20,
  • Tysiąclecia 21,
  • Gliniana 12,
  • Abstorskich 3A,
  • Zwycięstwa 9A,
  • Marszałka Józefa Piłsudskiego 27.

Opłat można pokonywać również na rachunki bankowe:

07 1030 1159 0000 0000 9206 6045 – podatki lokalne, opłaty skarbowe, targowe oraz eksploatacyjne.

Podatki od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny i podatek od środków transportowych należy wpłacać na indywidualny rachunek podatnika.

82 1030 1159 0000 0000 9206 6053 – rachunek Skarbu Państwa dla urzędu miejskiego, gdzie należy wpłacać opłaty za dzierżawy, najmem i bezumowne korzystanie z terenu należącego do Skarbu Państwa, wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa, wykup nieruchomości lub gruntów należących do Skarbu Państwa, przekształcenie terenów należących do Skarbu Państwa oraz opłaty za udostępnienie danych osobowych.

60 1030 1159 0000 0000 9206 6061 – rachunek dochodów nieopodatkowanych, gdzie powinny znaleźć się opłaty za dzierżawy, najem i bezumowne korzystanie z terenu należącego do gminy, wieczyste użytkowanie, trwały zarząd i służebności gruntów gminy, wykup nieruchomości lub mieszkań komunalnych należących do gminy, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gminy oraz opłaty geodezyjno-kartograficzne, opłaty komunikacyjne, opłaty za wydanie prawa jazdy, legitymacji instruktora, opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, mandatów karnych nakładanych przez straż miejską, wydawania dzienników budowy, opłaty za koncesje i licencje, opłaty za wydanie karty wędkarskiej, opłaty i kary za korzystanie ze środowiska (m.in. opłaty za wycinkę drzew), opłaty adiacenckie i renty planistyczne oraz kary umowne i grzywny pieniężne.

10 1030 1159 0000 0000 9206 6088 – rachunek egzekucji administracyjnej, na który dokonywane są wpłaty z tytułu administracyjnego postępowania egzekucyjnego.

 

 

 

- REKLAMA -


Zewnętrzne linki