Centrum Kultury Teatr Sztuk w Jaworznie zaprasza do udziału w konkursie „Widzę, czuję, myślę”. Konkurs ma charakter otwarty, udział w nim jest bezpłatny. Konkurs skierowany jest do młodzieży w wieku 13 -17 lat.

REKLAMA

Zadaniem konkursowym jest przygotowanie pracy pisemnej, nigdzie dotychczas niepublikowanej i nienagradzanej w innych konkursach. Praca powinna być minimum dwustronicową. Powinna mieć formę opowiadania, pamiętnika, wspomnień lub powinna być historią z dialogami. Wyróżnione prace posłużą do opracowania dramatu. 

Możliwe jest również samodzielne napisanie scenariusza lub dramatu na dowolnej ilości stron.

Dozwolone jest używanie slangu młodzieżowego i charakterystycznych zwrotów językowych. CK Teatr Sztuk oczekuje pracy wyłącznie w języku polskim.

Tematyka pracy powinna dotyczyć życia i funkcjonowania w społeczeństwie młodzieży w wieku 13-17 lat.

Celem konkursu jest poznanie życia, aspiracji i sposobów postrzegania świata przez młodzież w wieku 13-17 lat.

Prace konkursowe mogą być przygotowane samodzielnie lub w zespole. Autorzy najlepszych prac zostaną nagrodzeni. Organizatorzy przewidują dwie nagrody. Nagroda za pierwsze miejsce – tablet wysokiej jakości. Nagroda za drugie miejsce – jeden roczny bilet na wszystkie wydarzenia CK Teatr Sztuk w Jaworznie w roku 2020.

Autor zwycięskiej pracy może zostać zaproszony do współpracy w procesie tworzenia dramatu scenicznego, wyprodukowanego na scenę Teatru Sztuk w Jaworznie lub na inne sceny.

Pracę konkursowe oraz kartę zgłoszeniową należy przesłać maksymalnie do 29 lutego 2020 roku. Komisja Konkursowa oceni i poinformuje uczestników o wynikach konkursu na podany w karcie zgłoszeniowej kontakt do dnia 31.03.2020

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do publikacji nadesłanych utworów na potrzeby promocji. Wykorzystanie utworu – z podaniem informacji o autorze nie rodzi żadnych zobowiązań finansowych ze strony organizatora.

Organizator konkursu nie zwraca kosztów wysłania prac i podróży.

Szczegółowe informacje odnajdziecie na stronie internetowej www.teatrsztukwjaworznie.pl

– Kiedy pracowaliśmy nad formułą konkursu Widzę, myślę, czuję – relacjonuje organizator – priorytetem stało się dotarcie do jak największej liczby młodzieży w wieku od 13 do 17 lat. Ponieważ wiele teatrów w Polsce, tak jak my, prowadzi zajęcia z młodzieżą szkolną również do nich wysłaliśmy informacje o naszym projekcie, w którym ważną rolę odgrywa aktywizacja tej grupy wiekowej i zainteresowanie ich teatrem. Spotkaliśmy się z pozytywnym odzewem jaki dobiegł nas z środowiska scenicznego m. in. z Teatru Wielkiego z Łodzi, od którego otrzymaliśmy takie zapewnienie: “To piękna inicjatywa, jesteśmy pewni, że konkurs będzie się cieszył dużym powodzeniem”. Podobne opinie dotarły do nas z warszawskiego Teatru Studio czy Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego.

Droga młodzieży!

Z pewnością wasze życie jest ciekawe, zajmujące, pełne ekscytujących wydarzeń. Opowiedzcie nam o tym. Czekamy z ciekawością!

- REKLAMA - Zewnętrzne linki