Gmina Jaworzno i TAURON Wydobycie podpisały porozumienie dotyczące naprawy budynku Szkoły Podstawowej nr 20 w Byczynie. Przypomnijmy, to ta szkoła która w wyniku szkód górniczych została zamknięta.

REKLAMA

Aktualnie uczniowie szkoły uczęszczają na zajęcia do budynku przy ulicy Sportowej w centrum miasta. Codziennie są tam dowożeni autobusami.

Dziś urząd miejski opublikował komunikat, z którego wynika, że budynek szkoły zostanie naprawiony do końca następnego roku. Przy okazji prac naprawczych zostaną wykonane dodatkowe remonty.

Tak wyglądały zniszczone ściany w budynku szkoły. FOTO: MZDIM Jaworzno.

Komunikat UM poniżej:

Naprawienie szkód powstałych na terenie Szkoły Podstawowej nr 20 w Byczynie do końca przyszłego roku; zaprzestanie eksploatacji górniczej, która mogłaby doprowadzić do ponownych uszkodzeń oraz do ustanowienie filara ochronnego dla budynku szkoły wraz z infrastrukturą – to zakres działań do których zobowiązuje się spółka Tauron Wydobycie na podstawie ugody zawartej w tej sprawie z Gminą Miasta Jaworzna. Dokument podpisano w czwartek 20 lutego br.

Uszkodzenia budynku szkoły w Byczynie oraz przyszkolnej infrastruktury nastąpiły końcem listopada 2018 roku na skutek działalności górniczej. Budynek został wyłączony z użytkowania, a działalność edukacyjna przeniesiona do dwóch zastępczych budynków: klubu MCKiS Niko oraz do budynku gminy przy ul. Sportowej. Dzieciom zapewnione zostały odpowiednie warunki do nauki, a Spółka zobowiązała się pokrywać koszty transportu uczniów do wynajmowanego budynku zastępczego przy ul. Sportowej, wynajmowanych pomieszczeń w klubie MCKiS Niko oraz przygotowania i transportu posiłków dla dzieci.

Od momentu ujawnienia szkód spółka górnicza przystąpiła do analiz techniczno – ekonomicznych, jak również społecznych dotyczących dalszej eksploatacji w tym rejonie. Po uspokojeniu górotworu przeprowadzona została wraz z gminą szczegółowa inwentaryzacja zarówno w obiekcie, jak i w jego otoczeniu. W wyniku wspólnych ustaleń zlecone zostały również badania warunków geologicznych na potrzeby przywrócenia funkcjonalności szkoły i obiektów towarzyszących. Spółka zdecydowała się utrzymywać uszkodzony budynek do chwili ponownego przekazania go do użytkowania.

W podpisanej w czwartek ugodzie Spółka zobowiązuje się do usunięcia szkód zarówno na terenie budynku szkoły jak i przyległej do niego infrastrukturze. Co ważne, firma częściowo zmodernizuje budynek byczyńskiej placówki, w tym pomieszczenia kuchenne szkoły i znajdującą się tam instalację elektryczną. Strony ustaliły, że dokumentacja projektowo-kosztorysowa będzie wykonana do końca sierpnia tego roku, a obiekt zostanie przekazany do użytkowania po remoncie do końca roku 2021.

Do czasu, w którym działalność szkoły będzie mogła zostać wznowiona, Spółka nadal będzie pokrywać koszty przygotowania i transportu posiłków dla dzieci, transportu uczniów do budynku przy ul. Sportowej oraz wynajmu pomieszczeń w klubie MCKiS Niko i przy ulicy Sportowej 1.

Ewakuacja SP 20 w Byczynie

- REKLAMA -
Zewnętrzne linki