W związku z koniecznością wykonania prac eksploatacyjno-remontowych przewiduje się, że w dniu 21.02.2020 od godz. 8.00 do godz. 14.00 wystąpi przerwa w dostawie wody pitnej.

REKLAMA

Przerwa w dostawie wody dot. budynków znajdujących się przy ul.: Filaretów, Poległych oraz Stadninę koni.

Po przywróceniu dostaw, mogą wystąpić chwilowe zmiany parametrów fizyko – chemicznych wody.

- REKLAMA -


Zewnętrzne linki