REKLAMA

Na rynku ciągle  panuje tendencja wzrostowa cen nieruchomości w tym działek budowlanych. Wysokie  koszty budowy domu skłaniają do poszukiwania tańszych rozwiązań. Dlatego atrakcyjną opcją jest zakup działki rolnej i przekształcenie jej w budowlaną. Działki rolne wciąż charakteryzują się dużą dostępnością, a ich cena w porównaniu z budowlanymi jest zdecydowanie niższa. Choć proces odrolnienia jest czasochłonny i wiąże się ze znacznymi wydatkami, to inwestycja jest opłacalna.  Poniży artykuł przedstawia w jaki sposób przekształcić działkę rolną w budowlaną.

Procedury przekwalifikowania działki rolnej w budowlaną

Przekształcenie działki rolnej w budowlaną wymaga  zmiany przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze poprzez zmiany planu zagospodarowania przestrzennego (jeśli takowy istnieje) lub w trybie wydania decyzji o warunkach zabudowy oraz wyłączenia gruntów spod produkcji rolnej. Tok postępowania może różnić się w zależności klasy gruntu. W przypadku gdy działka objęta jest miejscowym planem zagospodarowania  w celu odrolnienia należy złożyć odpowiedni wniosek o zmianę przeznaczenia gruntu na cele nierolnicze. Jeżeli mamy do czynienia z I-III klasą gruntu na odrolnienie  wymagana jest zgoda ministra ds. rolnictwa. O zgodę występują włodarze wsi czy miast tj. wójt, burmistrz lub prezydent za pośrednictwem marszałka. Ostatecznie zmiana przeznaczenia gruntu musi być zatwierdzony uchwałą rady gminy. Jeżeli działka nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego należy wystąpić z wnioskiem  o wydanie warunków zabudowy do urzędu gminy. Zmiany przekształcenia działek rolnych na budowlane w przypadku gruntów I-III klasy wymagają zmiany planu miejscowego. Przy pozostałych klasach gruntu możliwe jest zastosowanie decyzji o Warunkach Zabudowy. Następnym etapem na drodze odrolnienia działki jest uzyskanie zgody na wyłączenie gruntu z produkcji rolnej, którą wydaje właściwy starosta. Wyjątkiem są grunty klas IV, IVa i IVb pochodzenia mineralnego na które nie jest wymagana taka zgoda.

Decydując się na zakup działki rolnej oraz jej samodzielne jej przekształcenie musimy liczyć się z tym, że jest to proces długotrwały oraz kosztowny. Dodatkowym utrudnieniem może być podłączenie mediów, które z racji na duże odległości może być kosztowne. Niejednokrotnie grunty rolne znajdują z dala od sieci wodociągowej i kanalizacyjnej co wymusza na inwestorach samodzielne rozwiązanie problemów z doprowadzeniem wody i odprowadzeniem produkowanych ścieków. W pierwszym przypadku rozwiązaniem jest budowa własnej studni wody pitnej. Natomiast przy braku możliwości przyłączenia się do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej do wyboru jest budowa szamba lub przydomowej oczyszczalni ścieków. Szambo jest najstarszym rozwiązaniem i najtańszym w budowie. Jednak jego kosztowna i uciążliwa eksploatacja skłania do poszukiwania innych rozwiązania. Obecnie najtańszym w eksploatacji i proekologicznym rozwiązaniem są przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków. Roczny koszt eksploatacji własnej oczyszczalni to wydatek kilkuset złotych, co pozwala na szybki zwrot inwestycji. Jednak warunkiem zadowolenia jest bezawaryjna praca urządzenia. Dlatego warto wybrać jakościową oczyszczalnię o prostej budowie, jak najmniejszej liczbie elementów elektrycznych i posiadającą wieloletnią gwarancję. Przykładem takie rozwiązania jest przydomowa biologiczna oczyszczalni NV firmy Traidenis-Pol Sp. z o.o. posiadająca 20-letnią gwarancję.

- REKLAMA - Zewnętrzne linki