REKLAMA

Obróbka skrawaniem na nowoczesnych maszynach CNC

Nieustanny rozwój cywilizacji powoduje, że na świecie cały czas przybywa coraz bardziej zaawansowanych przedmiotów, maszyn czy urządzeń. Człowiek dąży do poprawy jakości swojego życia poprzez mechanizację i automatyzację uciążliwych czynności. Rzadko kiedy w pędzie codziennych spraw zastanawiamy się nad tym jak powstają wszystkie te rzeczy, które nas otaczają i które ułatwiają nam życie. Okazuje się, że bardzo duży udział w procesie wytwarzania wszelkiego rodzaju precyzyjnych części mechanicznych ma proces obróbki skrawaniem. Wynika to z szeregu unikalnych cech i zalet tej technologii, które sprawiają, że bardzo często staje się ona niezastąpiona w przypadku produkcji bardzo wielu komponentów.

 

Czym jest obróbka skrawaniem

Obróbka skrawaniem jest procesem kształtowania części polegającym na usuwaniu nadmiaru materiału z bryły wyjściowej nazywanej półfabrykatem. Jest to bardzo ogólna charakterystyka, gdyż bardziej precyzyjnie rzecz biorąc w obróbce tej chodzi o skrawanie materiału za pomocą specjalistycznych narzędzi. Narzędzia te są odpowiednio ukształtowane tak aby możliwe było oddzielanie kolejnych warstw materiału skrawanego. Nie bez znaczenia jest również materiał z jakiego wykonywane są te narzędzia dlatego, że procesowi obróbki skrawaniem często poddawane są surowce bardzo twarde. Stąd też narzędzia skrawające są wykonywane ze specjalnych materiałów oraz odpowiednio powlekane aby umożliwiały proces skrawania materiałów jak choćby stopy tytanu.

Co oznacza skrót CNC

Proces obróbki skrawaniem zasadniczo odbywa się na maszynach nazywanych obrabiarkami skrawającymi. Do takich obrabiarek zaliczamy między innymi popularne frezarki lub tokarki. Ostatnimi czasy nastąpiła rewolucja jeżeli chodzi systemy sterowania obrabiarek skrawających. Przez długi czas za obsługę maszyny odpowiadał człowiek, tak zwany operator: tokarz lub frezer. To on za pomocą różnych dźwigni oraz pokręteł sterował ruchami roboczymi maszyny. Zmieniło się to w momencie wprowadzenia sterowania numerycznego, tak zwanego Computer Numerical Control (CNC). Sterowanie CNC sprowadza się do tego, że to komputer odpowiada za ruchy maszyny i dzięki temu nie jest już potrzebna ingerencja operatora w procesie produkcji na maszynach CNC. Od tamtej pory mamy do czynienia z obróbką CNC, która zrewolucjonizowała przemysł wytwarzania precyzyjnych części mechanicznych. Dzięki zastosowaniu komputerów w procesie sterowania maszynami osiągnięto radykalny wzrost precyzji, wydajności oraz powtarzalności produkowanych komponentów. Wynika to z wyeliminowania błędów i niedoskonałości spowodowanych wpływem człowieka na proces.

Podstawowe metody obróbki skrawaniem

Obróbka skrawaniem może odbywać się na wiele sposobów i współczesny rozwój nowoczesnych maszyn ciągle rozszerza potencjał sprzętu stosowanego do obróbki. Jednak istnieją dwie podstawowe metody obróbki skrawaniem znane od wielu lat, jest to toczenie oraz frezowanie.

Toczenie jest najstarszym znanym ludzkości sposobem obróbki skrawaniem. Już w starożytnym egipcie stosowano prymitywną wersję tokarki zbudowanej z wykorzystaniem łuku, który służył do napędzania przedmiotu obrabianego. W tej metodzie przedmiot obrabiany jest wprawiany w ruch obrotowy a narzędzie skrawające przesuwa się wzdłuż niego umożliwiając usuwanie kolejnych warstw materiału.

W przypadku frezowania mamy do czynienia z zamocowanym nieruchomo przedmiotem obrabianym na stole maszyny. Narzędzia skrawające natomiast wykonują ruch obrotowy umożliwiający skrawanie. Frezowanie jest jedną z najbardziej uniwersalnych metod obróbki CNC. Wynika to konstrukcji współczesnych frezarek, których budowa umożliwia uzyskiwanie bardzo skomplikowanych kształtów produkowanych części.

Obróbka skrawaniem jest technologią o bardzo szerokich możliwościach w dziedzinie produkcji precyzyjnych komponentów dla różnych gałęzi przemysłu. Jednak do skutecznej i wydajnej obróbki niezbędna jest wiedza i doświadczenie. Firma Sabner posiada kilkadziesiąt lat doświadczenia w branży obróbki skrawaniem na nowoczesnych maszynach CNC co sprawia, że jest wiarygodnym i sprawdzonym partnerem w tej branży.

- REKLAMA -

Zewnętrzne linki