REKLAMA

Pracownicze Plany Kapitałowe to nowość w Polsce. Dużo się o tym mówi, pojawiają się więc sprzeczne informacje. Dowiedz się, na czym dokładnie polega oszczędzanie w PPK.

Co to jest PPK?

Pracownicze Plany Kapitałowe to system oszczędnościowy dla pracowników od 18. do 70. roku życia. Jest to dobrowolna forma odkładania pieniędzy na przyszłość. Nie są one powiązane z emeryturą. Są natomiast prywatną własnością pracownika i w przypadku jego śmierci zostaną przekazane spadkobiercom.

Jakie jeszcze są korzyści z PPK dla pracownika? System różni się od zwykłego konta oszczędnościowego tym, że trafiają na niego również środki od pracodawcy i z Funduszu Pracy, czyli od państwa. Zatem można odłożyć więcej niż w sytuacji, gdy korzystamy wyłącznie z własnych zarobków. Procentowo i kwotowo rozkłada się to w sposób następujący: pracownik odkłada od 2 do 4% swojego miesięcznego dochodu brutto, a do tego pracodawca dokłada kwotę w wysokości minimum 1,5% pensji pracownika. Z Funduszu Pracy na rachunek PPK pracownika trafia 250 złotych na start, a następnie 240 złotych co rok.

Czy PPK jest obowiązkowe dla pracownika?

Wdrażanie systemu PPK w polskich firmach przebiega etapowo. Na początek funkcjonowały one w firmach zatrudniających powyżej 250 pracowników. Od 1 stycznia 2020 roku obowiązek wdrożenia PPK mają firmy, które zatrudniają od 50 do 249 pracowników.

Osoby w wieku 18-54 lat, które z tytułu zatrudnienia mają odprowadzane składki emerytalne i rentowe, zostają zapisane do systemu automatycznie. Nie oznacza to jednak, że PPK jest obowiązkowe – możesz z niego zrezygnować w dowolnym momencie. Pracownicy, którzy ukończyli 55 lat, przystępują do PPK, wypełniając deklarację uczestnictwa. System przeznaczony jest dla osób do 70. roku życia. Podsumowując – uczestnictwo w PPK nie jest obowiązkowe.

Co dzieje się z PPK przy zmianie pracy?

Pracownicze Plany Kapitałowe są sposobem na długoterminowe oszczędzanie. Dziś nie pracuje się przez całe życie u jednego pracodawcy. Czy zmieniając pracę, musisz zmienić PPK? Operatora PPK wybiera pracodawca, więc może się okazać, że w nowej firmie PPK obsługuje inna firma. W takiej sytuacji opcje są dwie:

  • środki zgromadzone u poprzedniego pracodawcy pozostają na rachunku. U nowego pracodawcy otwierany jest nowy rachunek PPK, obsługiwany przez inną firmę. Wówczas, kiedy zechcesz wypłacić środki, będą one sumowane ze wszystkich posiadanych przez Ciebie rachunków PPK;
  • druga opcja to zmiana PPK na to, które funkcjonuje w nowej firmie. Środki, które do tej pory zgromadziłeś, zostaną przekazane na nowy rachunek. Co ważne, transakcja ta nie jest opodatkowana.

- REKLAMA -

Zewnętrzne linki