Ile powstanie klas w szkołach średnich. To pytanie nurtuje uczniów 8 klas szkół podstawowych. Wielkie zaniepokojenie powoduje fakt, że według pierwszych informacji miały być to tylko 4 klasy w liceach.

Rodzice obawiają się, że taka ilość będzie niewystarczająca pod względem oferty klas profilowanych, które przygotowują do startu na studia medyczne, matematyczne czy filologiczne.

Poniżej odpowiedź urzędu miasta w sprawie rekrutacji do szkół średnich.

REKLAMA

W tym roku szkołę podstawową ukończy 658 uczniów. Dla wszystkich absolwentów szkół podstawowych miasto gwarantuje – na rok szkolny 2020/2021 – miejsca w liceach ogólnokształcących, technikach i branżowych szkołach I stopnia. Dyrektorzy szkół ponadpodstawowych do końca lutego br. ogłoszą regulaminy rekrutacji, określające szczegółowe kryteria przyjęcia do poszczególnych szkół.

Wstępnie, na spotkaniu z dyrektorami szkół, zaplanowano po jednym oddziale klas 1. dla I, II i III liceum ogólnokształcącego oraz oddział dwujęzyczny w III LO. W planach jest również utworzenie w III LO oddziału “Cyberbezpieczeństwo z nowoczesnymi technologiami informatycznymi” w ramach programu Ministerstwa Obrony Narodowej, jednak taki oddział może powstać tylko w jednej szkole na terenie każdego województwa, po weryfikacji wniosków przez MON. Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących wystąpiła do MON z wnioskiem o utworzenie takiego oddziału.

W technikach zaplanowano wstępnie 13 oddziałów, a w Branżowych Szkołach I stopnia – 2 oddziały.

Wymagania, które musi spełnić uczeń ubiegający się do liceum ogólnokształcącego, technikum i szkoły branżowej określone będą w regulaminach rekrutacji. Stan naboru, wzorem roku ubiegłego, będzie cały czas monitorowany. Mając na uwadze różne preferencje uczniów w zakresie wyboru dalszego kierunku kształcenia, organ prowadzący (Gmina) zapewnił sobie możliwość uruchomienie dodatkowych oddziałów w liceach, technikach i szkołach branżowych, w których będzie najwyższy nabór (w zależności od rzeczywistych potrzeb i zainteresowania uczniów).

Katarzyna Florek

Ta odpowiedź rodzi wiele pytań. Rodzice absolwentów szkół podstawowych chcieliby się dowiedzieć o tych planach z pierwszej reki od dyrektorów szkół. W tej sprawie planują uczestniczyć w obradach komisji edukacji oraz na Sesji Rady Miasta.

Zmiany w jaworznickiej oświacie – obaw rodziców ciąg dalszy

 

- REKLAMA -
Zewnętrzne linki

1 KOMENTARZ