Gaz w bloku? Skrzynki na zewnątrz.

Gaz ziemny, czyli „błękitne paliwo” wciąż jest jednym z najpopularniejszych systemów ogrzewania budynków. Wciąż popularny jest również w domach i mieszkaniach jako paliwo do kuchenek gazowych.

REKLAMA

Nie dziwi zatem nikogo, że niemal każdy budynek wielorodzinny wyposażony jest w często już leciwą instalację gazową.

Na mocy rozporządzeń Instalacja gazowa budynku zasilanego z sieci gazowej powinna mieć zainstalowany na przyłączu kurek główny, umożliwiający odcięcie dopływu gazu.
Kurek główny powinien być zainstalowany na zewnątrz budynku w wentylowanej szafce co najmniej z materiału trudnozapalnego przy ścianie, we wnęce ściennej lub w odległości nieprzekraczającej 10 m od zasilanego budynku, w miejscu łatwo dostępnym i zabezpieczonym przed wpływami atmosferycznymi, uszkodzeniami mechanicznymi i dostępem osób niepowołanych.

Prace związane z przeniesieniem zaworów głównych prowadzone są obecnie w zasobach jaworznickiej Spółdzielni Mieszkaniowej Górnik.

Gaz jest pomocny, jednak wszelkie zaniedbania w przeglądach i serwisowaniu instalacji mogą mieć opłakane skutki. Co więcej – w przypadku np. pożaru, strażacy mają łatwiejszy dostęp do skrzynki znajdującej się na elewacji budynki, niż np. w jego piwnicach.

Choć to złożony i długotrwały proces, już niebawem wszystkie główne zawory gazu w zasobach SM Górnik przeniesione będą na zewnętrzne ściany budynków.

- REKLAMA -Zewnętrzne linki