Jaworznicka młoda skrzypaczka Emilia Szłapa podczas zimowych ferii doskonaliła swe umiejętności w Lusławicach. Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci od kilku lat organizuje bowiem dwutygodniowe Warsztaty Muzyki Kameralnej w Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach.

Emilia Szłapa na Warsztatach Muzyki Kameralnej w Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach
REKLAMA

Spotykają się tutaj głównie muzycy, choć czasem też plastycy i humaniści z różnych zakątków Polski. Celem kursu jest zawarcie nowych przyjaźni, poznania siebie i doskonalenie swoich umiejętności pod okiem wybitnych polskich muzyków.

– Miejsce to darzę ogromnym sentymentem – mówi młoda skrzypaczka, która od lat przyjeżdża tu doskonalić swe muzyczne umiejętności. Na kursie odbywają się różnorakie zajęcia ogólnorozwojowe prowadzone przez znakomitych specjalistów w dziedzinie muzyki, historii, łaciny, astronomii, plastyki, czy kaligrafii. W tym roku Emilia Szłapa uczestniczyła w kursach doskonalenia gry w kwartecie smyczkowym. Wraz z koleżankami i kolegami z zespołów stworzonych na potrzeby tychże warsztatów przez dwa tygodnie ćwiczyła I Kwartet Karola Szymanowskiego oraz I Kwartet Edwarda Griega, grając pierwsze skrzypce.

Grieg – kwartet od lewej: Dominik Gawarkiewicz, Maria Dębina, Emilia Szłapa, Julia Charmuszko

Warsztaty co roku kończą się dwoma uroczystymi koncertami kameralnymi – jeden na Sali Kameralnej, a drugi na Sali Koncertowej Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach. Wraz z dwoma zespołami kameralnymi zagrała na Sali Koncertowej Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach, a koncert upiększony był wystawą plastyczną podopiecznych Funduszu. Jest to ogromne wyróżnienie, któremu towarzyszą niezapomniane emocje.

– Była to chwila, w której mogliśmy zaprezentować dwutygodniowe zmagania z kompozycjami, nad którymi pracowaliśmy wspólnie przez dwa tygodnie na warsztatach. Dzięki kursom nauczyłam się wielu nowych rzeczy związanych z grą w zespole kameralnym – wyjaśnia Emilia.

Nad dwoma kwartetami młodzi muzycy pracowali pod okiem wybitnych polskich muzyków, takich jak: dr Wojciech Fudala (Akademia Muzyczna w Łodzi), prof. Ewa Kowar-Mikołajczyk (UMFC w Warszawie), dr Bartosz Koziak (Akademia Muzyczna w Bydgoszczy), prof. Krystyna Makowska-Ławrynowicz (UMFC w Warszawie), prof. Marek Szwarc (UMFC w Warszawie), dr Michał Rot (Akademia Muzyczna w Łodzi).

Program Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci pomaga młodym wybitnie zdolnym ludziom rozwijać swoje zainteresowania, pasje i talenty. Daje swoim podopiecznym możliwość kształcenia się pod okiem znakomitych specjalistów z różnych dziedzin. Fundusz współpracuje z naukowcami, artystami, którzy dzielą się swoimi doświadczeniami i umiejętnościami z młodzieżą.

Jest to wielkie wyróżnienie dla Emilii, że mogła uczestniczyć w Warsztatach Muzyki Kameralnej, choć od kilku lat jest podopieczną Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci, z czego jest bardzo dumna. Fundacja wspiera rozwój najzdolniejszych nastolatków z całej Polski, którzy już teraz zmieniają oblicze polskiej nauki i kultury.

- REKLAMA -
Zewnętrzne linki