Czas pożegnać się z azbestem, Urząd Miasta dopłaca!

Można już składać wnioski o dofinansowanie z programu “Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Jaworzna w 2020 roku” realizowanego w ramach realizowane będzie w ramach “Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Jaworzna do 2032 roku”.

REKLAMA

Jak czytamy na stronie Urzędu Miejskiego – Dofinansowanie skierowane jest do osób fizycznych, posiadających tytuł prawny do władania nieruchomością, na której znajdują się wyroby zawierające azbest, które w 2020 roku planują ich usunięcie.

O tym, jak istotna jest rezygnacja z azbestu i jak rozpoznać, czy azbestowe poszycie dachu jest uszkodzone w materiale wideo tłumaczy Agnieszka Plich ze Stowarzyszenia Federacji Zielonych GAJA 

Do dofinansowania kwalifikują się koszty związane z realizacją zadań polegających na:
• usunięciu wyrobów zawierających azbest znajdujących się na budynkach mieszkalnych i gospodarczych (demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest),
• usunięciu odpadów zawierających azbest zgromadzonych (składowanych) na nieruchomościach (zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest).

Wnioski należy składać w budynku Urzędu Miejskiego w Jaworznie (Plac Górników 5) w- Biuro Gospodarki Komunalnej (pokój 110) w terminie do 28 lutego 2020 r. Wnioski złożone po tym terminie nie będą uwzględniane do realizacji w 2020 r. Formularz wniosku oraz Regulamin udzielania dofinansowania dostępny jest na stronie internetowej, oraz w siedzibie Urzędu.

info: UM Jaworzno

- REKLAMA - Zewnętrzne linki