Mili Państwo!

Z myślą o uczniach szkół średnich, którzy przygotowują się do egzaminów na kierunki artystyczne, a także dla wszystkich innych uczniów, których fascynuje kultura i sztuka CK Teatr Sztuk przygotował cykl wykładów i warsztatów. Stanowić one będą interesujące i istotne uzupełnienie programów szkolnych. Będą frapującą podróżą do świata sztuki i kultury. Odkryją ich tajemnice i nieznane obszary. Tematy spotkań i ich zakres całkowicie uzależniamy od Państwa oczekiwań.

REKLAMA

Wykłady poprowadzą dr Ewa Sałużanka, dr Leszek Lewandowski, Katarzyna Pokuta, Tomasz Klauza i Paulina Śląska.

W tajniki tworzenia scenariuszy teatralnych i filmowych wprowadzi reżyser filmowy i teatralny dr Ewa Sałużanka, wykładowca katowickiej Szkoły Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego.

Wykłady z historii sztuki poprowadzi Paulina Śląska. Zajęcia będą dotyczyć stylów i nurtów w sztuce, będą też opowieścią o sylwetkach artystów.

Różne aspekty sztuki współczesnej będą tematem wykładów dr. Leszka Lewandowskiego.

Do interdyscyplinarnej podróży przez szeroko pojętą kulturę zapraszają dr Ewa Sałużanka, Tomasz Klauza i Katarzyna Pokuta. Wykłady te wprowadzą w historię i teorię teatru, sztuki i filmu. Odniosą się do tła historycznego i obyczajowego.

Przedszkolaki i uczniów szkół podstawowych kl. 1 – 3 zapraszamy na lekcje teatralne prowadzone przez Barbarę Wójcik-Wiktorowicz. Uczestnicy lekcji wprowadzeni zostaną w tajniki bycia na scenie, jej funkcje i zasady teatralnego savoir vivre’u.

Dla nauczycieli przygotowujących przedstawienia w szkołach i przedszkolach stworzyliśmy warsztaty pt. „Pisklaki w reflektorach”. Barbara Wójcik-Wiktorowicz przedstawi metody pracy z dziećmi, której efektem będzie samodzielna wypowiedź sceniczna, oparta na rozumieniu tekstu i jego właściwej interpretacji.

Zajęcia pt. „Budka suflera” skierowane są do uczniów szkół podstawowych. Prowadzi je Katarzyna Pokuta, która podczas zajęć opowiada o historii teatru łącząc prezentację multimedialną i krótki wykład z częścią warsztatową. Zajęcia odnoszą się m.in do teatru lalkowego i teatru muzycznego.

Filmowa kuchnia prowadzona przez Katarzynę Pokutę wprowadzi uczniów szkół podstawowych w historię i teorię filmu oraz kina. Każde spotkanie to prezentacja multimedialna, wykład i projekcja filmu.

Qulturka czyli edukacja kulturowa i międzykulturowa skierowana jest do licealistów. Katarzyna Pokuta prezentuje na tych zajęciach podstawowe pojęcia dotyczące kultury i przemian jakim podlega. Są to zajęcia interdyscyplinarne. Tematy spotkań mogą być uzależnione od oczekiwań uczestników.

Otwarta Kultura to warsztaty teatralne dla dzieci niepełnosprawnych. Ten projekt Katarzyny Pokuty kierowany jest do szkół i przedszkoli z oddziałami integracyjnymi. Składają się na niego m.in. warsztaty ruchowe i dykcyjne, które mają ułatwić integracje społeczną uczestników.

Nr kontaktowy pod, którym udzielane są wszystkie informacje: 32 616 28 79
Czas przygotowania zajęć po zgłoszeniu się grupy od 1 do 3 tyg.
Pojedyncze osoby, które się zgłoszą umawiane są indywidualnie.

Pozostajemy do Państwa dyspozycji, zarówno co do tematu, przebiegu jak i częstotliwości spotkań. Jesteśmy otwarci na Państwa pomysły i oczekiwania. Mamy nadzieję, że nasza fascynacja kulturą i sztuką udzieli się prawdziwie wszystkim uczestnikom spotkań. Do zobaczenia.

- REKLAMA -
Zewnętrzne linki