Biuro poselskie i senatorskie otwarte

Poseł Wojciech Saługa wraz z senator Joanną Sekułą otworzyli biuro poselskie i senatorskie w hotelu Brojan.

REKLAMA

Na uroczystym otwarciu zapowiadano, że to biuro ma być miejscem do rozmowy z
mieszkańcami, każdy problem, który będzie wymagał interwencji lub zainteresowania parlamentarzystów, może tam być rozpatrywany. 

Realizacja mandatu posła i senatora wiąże się z tym, że przede wszystkim wybrane osoby
mają służyć mieszkańcom, służyć pomocą – często prawną. Biuro powinno być miejscem,
gdzie można zgłaszać swoje uwagi, aby one, w postaci interpelacji, mogły być
przekazywane w parlamencie.

Poseł Wojciech Saługa, przewodniczący Platformy Obywatelskiej na Śląsku, porównywał
obecny okres pracy w parlamencie do czasu, kiedy zasiadał w poleskich ławach po raz
pierwszy. Mówił o tym, że w tej kadencji zaskakuje go kompletny brak dyskusji i
umiejętności słuchania. Deklarował, że w jego biurze takie standardy nie będą
utrzymywane.

Na uroczystszym otwarciu zaproszeni goście zapowiadali wsparcie działań lokalnych
parlamentarzystów. Elżbieta Bieńkowska była komisarz Komisji Europejskiej, deklarowała
swoją pomoc i zaangażowanie.

Lokalne struktury Platformy Obywatelskiej przygotowują się do kolejnych wyborów. Do
maja ma być prowadzona kampania wyborcza Małgorzaty Kidawy-Błońskiej.

 

- REKLAMA -


Zewnętrzne linki