Wkrótce rozpocznie się nabór do jaworznickich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach na rok 2020/2021. Co rodzice powinni wiedzieć o rekrutacji?

REKLAMA

Do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przyjmowane będą tylko dzieci zamieszkałe na terenie Jaworzna. Przyjmowane będą 3-, 4-, 5- i 6-latki. Rodzice mogą składać wnioski w trzech wybranych przez siebie przedszkolach lub oddziałach przedszkolnych, w preferowanej przez siebie kolejności. W rekrutacji  biorą udział także dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego można składać zarówno elektronicznie, jak i w formie papierowej.

W pierwszym przypadku należy wypełnić wniosek na stronie https://nabordoprzedszkola.pl/jaworzno – formularz należy wydrukować, podpisać i dostarczyć do przedszkola pierwszego wyboru.

W przypadku braku dostępu do internetu i drukarki wniosek należy pobrać w przedszkolu pierwszego wyboru, wypełnić, podpisać i dostarczyć do tego samego przedszkola, gdzie pracownik wprowadzi wniosek do systemu rekrutacyjnego.

Wnioski można składać od 2 do 16 marca, wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów wyszczególnionych we wniosku.

Nabór prowadzony jest na wolne miejsca – ich liczba zostanie podana na stronach placówek 28 lutego. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie rekrutacji będą brane pod uwagę kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019r., poz. 1148 z poźn. zm.), które znajdziecie poniżej, w tabeli nr 1.

W drugim etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę kryteria określone przez Radę Miejską w Jaworznie w Uchwale Nr XXVI/382/2017 z dnia 28 lutego 2017r., które znajdziecie w tabeli nr 2.

Harmonogram rekrutacji można znaleźć w tabeli numer 3 pod spodem. Informacje na temat rekrutacji można uzyskać w przedszkolach oraz szkołach podstawowych z oddziałami przedszkolnymi, lub w Wydziale Edukacji pod numerem telefonu 32 61 81 970.

źródło: UM Jaworzno

- REKLAMA - Zewnętrzne linki