REKLAMA

Czas trwania studiów to jeden z najlepszych okresów w życiu. Żeby jednak móc efektywnie wykorzystać ten czas, trzeba dysponować odpowiednim budżetem, a z tym różnie bywa.

Często zdarza się, że trudne i czasochłonne studia uniemożliwiają podjęcie dodatkowej pracy zarobkowej. Na pieniądze od rodziców też nie zawsze można liczyć. Jak zatem sobie poradzić z tego rodzaju finansowym problemem? Jedno z rozwiązań, które mamy obecnie do dyspozycji, to tzw. pożyczka studencka.

Co to jest pożyczka studencka?

Pożyczka studencka to nic innego, jak specjalny kredyt, który jest udzielany studentom. Od innych rodzajów kredytu wyróżniają go przede wszystkim bardziej preferencyjne warunki. Pieniądze, jakie można uzyskać w ten sposób, są bardzo nisko oprocentowane. W tym wypadku obowiązuje zmienna stopa procentowa. Wszystko za sprawą tego, że przez czas trwania studiów i po jego zakończeniu oprocentowanie wynosi zero procent, a później wzrasta ono do 0,875 procent. Tego rodzaju kwota to nic innego jak połowa stopy redyskontowej z weksli Narodowego Banku Polskiego. Tak niskie oprocentowanie pożyczki studenckiej jest możliwe tylko i wyłącznie ze względu na to, że w tym wypadku to państwo odpowiada za dotację odsetek.

Jakie trzeba spełnić warunki, aby skorzystać z tego rodzaju oferty?

  • O tego rodzaju pożyczkę mogą ubiegać się wyłącznie studenci (oraz doktoranci), którzy w chwili rozpoczęcia przez nich nauki nie mieli jeszcze ukończonych 25 lat.
  • Podstawowy warunek, jaki jeszcze trzeba w tym wypadku spełnić, to kryterium dochodowe. Co roku jego wysokość podaje do publicznej wiadomości minister BIP. Obecnie wysokość dochodu w rodzinie studenta nie może przekroczyć 2500 złotych netto na jedną osobę.
  • Oprócz wyżej wymienionych warunków trzeba również znaleźć sobie poręczyciela kredytu studenckiego.
  • Trzeba jeszcze nadmienić, że w sytuacji, gdy nie ma się już rodziców ani rodzeństwa, które mogłoby zostać naszymi poręczycielami, wówczas można się w tej sprawie zwrócić do Banku Gospodarstwa Krajowego albo do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Według jakich zasad działa pożyczka studencka?

Tego rodzaju wsparcie finansowe można otrzymać na maksymalnie siedem lat. Będzie ono wpływać na nasze konto przez dziesięć miesięcy każdego roku akademickiego, który obejmuje okres pobierania tego rodzaju pożyczki. We wniosku o tego rodzaju wsparcie finansowe trzeba zaznaczyć, o jakiego rodzaju kwotę nam chodzi. W tym wypadku mamy do dyspozycji raty w wysokości: 400, 600, 800 albo 1000 złotych miesięcznie.

Jego zasadnicza zaleta polega przede wszystkim na tym, że dopiero dwa lata po ukończeniu naszych studiów będziemy musieli zacząć je spłacać. W tym wypadku liczba rat stanowi podwojoną liczbę wypłaconych transz pożyczki studenckiej.

Warto jeszcze dodać, że na wniosek studenta tego rodzaju pożyczka może zostać nawet umorzona. Żeby jednak tak się stało, muszą zostać spełnione pewne warunki. O umorzenie połowy długu mogą się ubiegać tylko te osoby, które znalazły się w gronie 1 procenta najlepszych na roku absolwentów. Ci, którzy znaleźli się w 5 procentach najlepszych na roku, mogą mieć umorzone 35 procent pożyczki, a ci, mieszczący się w 10 procentach, otrzymają umorzenie na poziomie 20 procent ich zadłużenia.

Więcej informacji znajdziesz na https://www.splatachwilowek.pl/czy-wiesz-ze/pozyczki-dla-studentow-jak-sfinansowac-swoja-edukacje/.

- REKLAMA - Zewnętrzne linki