REKLAMA

Magazyn czasowego składowania to rozwiązanie, które pozwala na odsunięcie w czasie konieczności uregulowania zobowiązań celnych, ale przede wszystkim daje nam czas na uzupełnienie niezbędnej dokumentacji. W magazynie czasowego składowania towar może być składowany w okresie nie przekraczającym 90 dni. W tym czasie przedsiębiorca powinien uzupełnić dokumenty czy dopełnić formalności związanych z badaniami Inspekcji handlowej lub Sanepidu. Następnie można dokonać odprawy celnej lub przenieść towar do składu celnego.

Do czego służy magazyn czasowego składowania?

Od kiedy Polska wchodzi w skład struktur Unii Europejskiej nie obowiązują cła z w handlu z krajami wspólnoty. Zachowane zostały natomiast opłaty akcyzowe na niektóre towary. Jednakże kiedy przedsiębiorca sprowadza towar spoza granic Unii, zobowiązany jest uregulować odpowiednie należności. Powinno się to stać w momencie przekroczenia towaru przez granicę Rzeczypospolitej Polskiej.

Jednakże istnieje możliwość odwleczenia w czasie tych obowiązków, dzięki czemu właściciel towaru uzyskuje więcej czasu. Tym rozwiązaniem jest właśnie magazyn czasowego składowania. Za odpowiednią opłatą importer może umieścić w magazynie towary, które są w nim są przez pewien okres “zawieszone”. Nie mogą one opuścić magazynu do czasu załatwienia wszelkich związanych z nimi formalności, a także opłacenia należności, to znaczy do czasu wykonania odprawy celnej, na co mamy 90 dni.

Jakie warunki zapewnia magazyn czasowego składowania?

Według przepisów prawa celnego, magazyn, który pełni funkcję magazynu czasowego składowania, musi przede wszystkim zapewniać bezpieczeństwo umieszczonemu w nim towarowi. Magazyn musi być również odpowiednio dostosowany do składowania danego rodzaju celnego, co poświadczone jest odpowiednią dokumentacją. Magazyny tego rodzaju przygotowane są do przechowywania towarów wymagających określonej temperatury, czy towarów niebezpiecznych. Towar powinien być przechowywany w taki sposób, aby dostęp do niego mogli mieć funkcjonariusze służb celno-skarbowych.

Jak umieścić w nim towar?

Umieszczenie towaru w magazynie to nie tylko kwestia wykupienia usługi w firmie go prowadzącej. To również konieczność złożenia w urzędzie celno-skarbowym deklaracji czasowego składowania.

Co może właściciel towaru w tym czasie?

W trakcie przechowywania towarów w magazynie czasowego składowania, właściciel ma do nich dostęp, ale do czasu odprawy nie mogą one w żaden sposób go opuścić. Towarów nie można również w tym czasie modyfikować. Nie można zmieniać ich wyglądu, ani stanu technicznego. Tak więc niedozwolone jest np. konfekcjonowanie czy przepakowywanie. Właściciel może natomiast wykonywać czynności związane z badaniami Inspekcji handlowej lub Sanepidu.

Jak długo mogą być składowane towary?

Maksymalny czas, w jakim towar może być przechowywany w magazynie czasowego składowania wynosi dziewięćdziesiąt dni i nie może być on przekroczony. Czas ten powinien wystarczyć importerowi do załatwienia wszelkich formalności i pozwoleń, dzięki którym towar może legalnie znaleźć się w granicach Rzeczypospolitej Polskiej lub zostać przeniesiony do składu celnego.

- REKLAMA - Zewnętrzne linki