Już na początku lutego w województwie śląskim, a początkiem kwietnia w Jaworznie, rozpocznie się kwalifikacja wojskowa, zastępująca pobór powszechny. Przed komisją staną głównie mężczyźni urodzeni w 2001 roku, ale również ci w wieku 19-24 lat, którzy jeszcze nie przeszli weryfikacji, oraz kobiety posiadające umiejętności przydatne w trakcie służby wojskowej (np. panie, które studiują lub skończyły studia związane z psychologią, medycyną lub szkoły weterynaryjne). Co grozi za brak stawiennictwa przed komisją?

REKLAMA

W Jaworznie kwalifikacja wojskowa prowadzona będzie od 6 do 27 kwietnia 2020 r., w godzinach 6.00 – 13.00, w budynku przy ul. Północnej 9c.

Kwalifikacja wojskowa odbywa się w podobny sposób jak wcześniej pobór. W trakcie weryfikacji komisja lekarska określa stan zdrowia i przydziela kategorię badanemu. Osoby niewyrażające chęci służenia w armii zawodowej, zostają automatycznie przeniesione do rezerwy.

Co grozi za niestawiennictwo przed komisją? “W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, wójt lub burmistrz (prezydent miasta) z urzędu albo na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub wojskowego komendanta uzupełnień nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji” – możemy przeczytać w w art. 32 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

Jeśli mimo zastosowania powyższych środków osoba, która miała stawić się przed  komisją wojskową, dalej będzie unikała tego obowiązku, sprawa trafi do prokuratury, gdzie unikający może usłyszeć zarzuty, za które grozi do dwóch lat ograniczenia wolności.

Szczegóły dotyczące kwalifikacji wojskowej znajdziecie poniżej:

źródło: UM Jaworzno

- REKLAMA - Zewnętrzne linki