Jaworznicki Alarm Smogowy opublikował sporządzony na postawie odczytów czujników zainstalowanych w mieście, raport o stanie powietrza w Jaworznie w 2019 roku. Czego możemy się dowiedzieć z podsumowania?

REKLAMA

W Jaworznie znajduje się obecnie 21 czujników Airly, z których zebrane dane posłużyły Jaworznickiemu Alarmowi Smogowemu do sporządzenia podsumowania 2019 roku.

Raport dotyczy zawartości pyłów PM2,5 i PM10 w powietrzu:

PM2,5 to pył zawieszony o średnicy nie większej niż 2,5 mikrometra. Przez Światową Organizację Zdrowia uznawany jest on za najbardziej szkodliwy dla zdrowia wśród zanieczyszczeń atmosferycznych. Długotrwałe narażenie na jego działanie skutkuje skróceniem długości życia (10 miesięcy to średnia polska), a krótkotrwałe  powoduje nasilenie objawów chorób układu oddechowego.

PM10 to pył zawieszony o średnicy nie większej niż 10 mikrometrów. Występowanie pyłu związane jest ze spalaniem paliw stałych i ciekłych. Jest szkodliwy ze względu na zawartość rakotwórczych metali ciężkich (. PM10 wpływa negatywnie przede wszystkim na układ oddechowy, oraz pośrednio na resztę organizmu – zwiększaj ryzyko zawału serca oraz wystąpienia udaru mózgu. Zawarty w nim benzopiren jest silnie rakotwórczy.

W ciągu ilu dni normy stężenia pyłu PM10 zostały przekroczone?

Wynik taki powstał w wyniku uśrednienia danych ze wszystkich urządzeń pomiarowych. Jak widać, Jaworzno znacznie przekracza dopuszczalny poziom pyłu PM10.

W ilu dniach poszczególnych miesięcy występowało w mieście największe zanieczyszczenie powietrza?

Jak widać, w maju, czerwcu, lipcu, sierpniu i wrześniu problem nadmiernego stężenia pyłów prawie nie występował: był to 1 dzień w maju i 2 dni we wrześniu dla PM2,5.

Poniżej możemy zobaczyć stężenie pyłów zawieszonych w ubiegłym roku w Jaworznie (w mikrogramach an metr sześcienny).

Dla porównania, w Katowicach stężenie wynosił0 35,4 µg/m3, zaś w Krakowie, przed zakazem używania paliw stałych, 47,9 µg/m3 (ze średnie od sierpnia 2017 do sierpnia 2019).

A jak prezentuje się stężenie pyłu PM10 w poszczególnych dzielnicach w ubiegłym roku?

Najbardziej problematyczne są dzielnice domów jednorodzinnych, czy to z związku z występowaniem tam kotłów starego typu, czy używaniem nieodpowiedniego paliwa, oraz położeniem części tych dzielnic w zagłębieniach terenu.

Dane roczne dla Szczakowej, Dąbrowy Narodowej i Pieczysk nie są dostępne, gdyż czujniki w tych dzielnicach nie działały przez nawet kilka miesięcy. Jednakże, jak podkreśla Jaworznicki Alarm Smogowy, Dąbrowa Narodowa wypada na podstawie miesięcznych raportów równie źle jak Byczyna czy Jeleń.

Cały raport możecie znaleźć TUTAJ.

źródło: Jaworznicki Alarm Smogowy

- REKLAMA -

Zewnętrzne linki

1 KOMENTARZ