REKLAMA

Prowadzenie każdej działalności gospodarczej wymaga zmagania się z wieloma wyzwaniami. Prowadząc własną stację paliw, bardzo ważną kwestią jest jej wyposażenie.

Wiąże się to głównie z bezpieczeństwem kierowców i pracowników, a także z możliwością generowania jak największych zysków. Dlatego też warto zaopatrzyć się w spełniające wszelkie wymagania dystrybutory paliw.

Kryteria wyboru

Dystrybutory mają taką cechę, że relatywnie szybko ulegają zużyciu. Dlatego warto dobrze rozpoznać rynek oraz odpowiedzieć sobie na wiele ważnych pytań. Pierwszą kwestią jest sprawdzenie, jakimi rodzajami paliw będzie się handlować, czyli czy na stacji benzynowej klienci będą mogli kupić benzynę, olej napędowy i gaz, czy tylko niektóre z tych paliw?

Warto wybrać taki rodzaj dystrybutora, który będzie uwzględniał drogi na placu. Ważne jest, aby rozmieszczenie stanowisk nie tamowało ruchu w ich pobliżu. Należy także przewidzieć jakie rodzaje samochodów będą przyjeżdżały na stację paliw. Kolejnym pytaniem jest to, z ilu stron będzie możliwy dojazd do stanowiska? Wtedy można się decydować między dystrybutorami jedno- bądź dwustronnymi. Wszystkie powyższe kwestie łączą się z przewidywanym przez przedsiębiorcę natężeniem ruchu na stacji benzynowej. Im większe antycypowane natężenie, tym plac powinien być większy, a i wyznaczone na nim drogi w miarę możliwości jak najszersze, powinna znajdować się jak największa liczba dystrybutorów, do których dojazd byłby możliwy praktycznie z każdej strony.

Przed wyborem dystrybutora warto także zasięgnąć opinii posiadaczy takiego urządzenia. Niewielkie stacje paliw kierują się tym, jakim sprzętem dysponują giganci paliwowi, ponieważ to oni wyznaczają trendy w tej branży. Jednak bardzo ważną rolę odgrywa cena dystrybutorów. Nawet jeśli jednostanowiskowa stacja paliw chciałaby posiadać najnowocześniejszy sprzęt, to jednak koszty jego zakupu oraz późniejszej eksploatacji mogą okazać się nie do przezwyciężenia.

Komunikacja z systemami informatycznymi

Bardzo duża liczba właścicieli stacji paliw nie zdaje sobie sprawy z tego, że żeby dystrybutor spełniał swoje przeznaczenie, konieczna jest jego współpraca z systemami informatycznymi. Dlatego tak ważne jest znalezienie odpowiedniego sprzętu, ponieważ odpowiednie podłączenie do sieci może generować największe koszty. Dystrybutor powinien być odpowiednio skonfigurowany z innymi urządzeniami na stacji paliw, zachodziła pomiędzy nimi bezpieczna wymiana danych. Jednak każdy producent stosuje swój program i podłączenie innego programu do pozostałych urządzeń może stworzyć nie lada problem.

Producenci oprogramowania mają za zadanie nawiązać połączenie z dystrybutorem. Jednak jego protokół transmisji jest tajny. Dlatego, jeśli chce się podłączyć urządzenie z pozostałym sprzętem, należy wystąpić o zgodę do producenta. I teraz wszystko zależy od niego, ponieważ może on wydać zgodę na posługiwanie się protokołem transmisji lub zaproponuje zakup odpowiednich sterowników, które kosztują w ekstremalnych przypadkach do kilkunastu tysięcy złotych. Po zautomatyzowaniu wszystkich urządzeń wszystko powinno pracować bez zastrzeżeń, ale bardzo ważne jest częste monitorowanie ich stanu technicznego.

 

- REKLAMA -
Zewnętrzne linki