REKLAMA

11 Listopada 2019 roku to dzień, w którym Polska została dołączona do Visa Waiver Program, czyli Programu Ruchu Bezwizowego. Dzięki temu Polacy nie są zmuszeni do przechodzenia przez kosztowny i stresujący proces wnioskowania o wizę na wjazd do Stanów Zjednoczonych.

Zgodnie z przepisami, każda osoba chcąca zwiedzić ten piękny i bogaty w atrakcje kraj, jest zobowiązany do wypełnienia wniosku ESTA.

Co to jest ESTA

ESTA jest to internetowy system rejestracji osób, chcących wjechać do Stanów Zjednoczonych w celach tranzytowych, biznesowych lub turystycznych. Wcześniej w każdym z tych celów, turysta był zmuszony do otrzymania stosownej wizy. Obecnie wystarczy jedynie wypełnić wniosek i poczekać na jego autoryzację. Na wniosek ESTA, każdy Polak ma możliwość przebywania na terenie USA przez 90 dni. Autoryzacja jest ważna przez 2 lata. Ważne jest, by osoba przekraczająca granicę Stanów Zjednoczonych posiadała przy sobie ważny paszport oraz bilet powrotny.

Jak wypełnić formalności krok po kroku

By dokonać stosownej autoryzacji ESTA, niezbędne jest wejście na stronę internetową Visa Waiver Program oraz postępować zgodnie z wytycznymi podanymi we wniosku. Na wstępie, po zaakceptowaniu regulaminu, wnioskujący będzie musiał podać swoje dane osobowe oraz teleadresowe. W tym polu wpisujemy swoje Imię, Nazwisko, adres zamieszkania oraz adres zameldowania, pesel, obywatelstwo, dane paszportu, imiona rodziców.

Następnie niezbędne do autoryzacji będzie podanie danych adresowych miejsca, w którym będziemy w Stanach Zjednoczonych przebywać. W tym polu podajemy więc dane naszego wykupionego miejsca hotelowego lub dane osoby, u której będziemy przebywać. Oczywiście istnieje możliwość, w której nie mamy sprecyzowanego planu podróży – wtedy możemy zaznaczyć odpowiednią opcję.

Kolejna strona służy podaniu informacji o chorobach, które mamy, ale też danych o karalności oraz o planie podróży. Istotne jest, by wszystkie dane wprowadzone do wniosku były zgodne z prawdą, gdyż nastąpi ich weryfikacja.

Przed wysłaniem wniosku, osoba musi zapłacić kwotę autoryzacji w wysokości 14 dolarów. Po wysłaniu wniosku do akceptacji czekamy do 72 godzin na rozpatrzenie naszej autoryzacji. W praktyce jednak autoryzacja trwa zaledwie kilka godzin.

Kto musi w dalszym ciągu wnioskować o standardową wizę

W regulaminie Programu Ruchu Bezwizowego istnieją również wyłączenia osób, które w dalszym ciągu muszą złożyć standardowy wniosek wizowy o wjazd na teren Stanów Zjednoczonych. Osoby posiadające ważne wizy wyrobione w przeszłości, w dalszym ciągu będą mogły wkraczać na teren USA bez dodatkowych formalności. Osoby, które w trakcie wnioskowania o autoryzację ESTA otrzymają odpowiedź negatywną, w dalszym ciągu będą zmuszone do złożenia wniosku wizowego oraz rozmowy z konsulem. Taka osoba jak najbardziej po pozytywnej ocenie może otrzymać wizę, jednak koszt jest wielokrotnie wyższy niż ESTA i wynosi 160 dolarów. Procedura wizowa dotyczy również wszystkich osób, które planują pobyt w Stanach Zjednoczonych dłużej niż 90 dni.

 

- REKLAMA - Zewnętrzne linki