Rada Nadzorcza Tauron Wydobycie powołała Edwarda Paździorko na wiceprezesa
zarządu spółki ds. technicznych.

Edward Paździorko – wiceprezes zarządu ds. technicznych
REKLAMA

Absolwent Wydziału Górnictwa i Geologii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie i studiów MBA w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Pracę zawodową rozpoczął w 1992 roku, jako stażysta pod ziemią w KWK „Wesoła”
w Mysłowicach, na której uzyskał kwalifikacje Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego.
Doświadczenie górnicze zdobywał w rejonach największych zagrożeń naturalnych kierując
dużymi zespołami ludzkimi. Sprawdził się także w roli ratownika górniczego
i kierującego akcjami.

W latach 2008-2016 pracował w KHW w kopalni „Murcki-Staszic” zatrudniającej ponad pięć
tysięcy pracowników, gdzie m.in. pełnił funkcję Dyrektora Technicznego. Uczestniczył w opracowywaniu i nadzorowaniu projektów inwestycyjnych kopalni. Po włączeniu KHW w struktury PGG współtworzył Dział Zagrożeń Naturalnych.

Od czerwca 2017r. był Dyrektorem Zakładu Górniczych Robót Inwestycyjnych w PGG.
W tym czasie nadzorował m.in. wdrażanie nowatorskich wierceń kierunkowych
wykorzystywanych przy odmetanowaniu kopalń.

Zarząd Tauron Wydobycie pracuje w składzie:
Tomasz Cudny – prezes zarządu
Edward Paździorko – wiceprezes zarządu ds. technicznych
Jacek Pytel – wiceprezes zarządu ds. ekonomiczno-finansowych
Tomasz Miśka – wiceprezes zarządu ds. handlowych

info/foto: Tauron

- REKLAMA - Zewnętrzne linki