Nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej nie będzie

Klub radnych Koalicji Obywatelskiej 29 listopada złożył wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w sprawie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

REKLAMA

Jak czytamy we wniosku – zwołanie sesji podyktowane było niezadowoleniem mieszkańców z obecnego funkcjonowania systemu odpadów komunalnych.

Jak podkreślili radni – przewodniczący rady miejskiej jest zobowiązany zwołać taką sesję w terminie do 7 dni od daty złożenia wniosku, czyli do piątku 6️ grudnia.

Jak się okazało – sesji nie będzie. W tłumaczeniu, które możemy znaleźć na urzędniczych stronach w mediach społecznościowych czytamy: “Przewodniczący Rady Miasta Pan T. Kaczmarek w odpowiedzi na wniosek z 29 listopada 2019 r. (data wpływu do Urzędu Miejskiego) w sprawie zwołania sesji nadzwyczajnej poinformował wnioskodawców, że proponowany przez nich punkt dot. informacji Prezydenta Miasta Jaworzna na temat realizacji zapisów umowy dot. świadczenia usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych stałych z Jaworzna został ujęty w porządku obrad sesji Rady Miejskiej zwołanej na 19 grudnia 2019 r., zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym. Wobec powyższego zwołanie sesji w trybie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym jest bezprzedmiotowe.” 

Faktycznie – punkt 16. planu najbliższej sesji Rady Miejskiej to „Informacja Prezydenta Miasta Jaworzna na temat realizacji zapisów umowy dot. świadczenia usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych stałych z Jaworzna.”

Przepychanki przepychankami a problem skutecznego odbioru śmieci ciągle nie jest rozwiązany. Czy najbliższe posiedzenie Rady Miejskiej przyniesie skuteczne rozwiązania? Przekonamy się już niebawem.

Plan najbliższej sesji: 

Porządek obrad sesji rady miejskiej

o wniosku radnych można przeczytać tutaj: 

Wniosek radnych KO o nadzwyczajną sesję w sprawie gospodarki odpadami

- REKLAMA - Zewnętrzne linki