Laureaci Konkursu Wolontariusz Roku 2019 Miasta Jaworzna

Tegoroczną IV edycję Konkursu Wolontariusz Roku 2019 Miasta Jaworzna zamknęła 5 grudnia gala w Teatrze Sztuk. Laureatom konkursu wręczono nagrody główne i wyróżnienia w trzech obszarach: „Ekologia i turystyka”, „Edukacja, kultura i sport” oraz “Profilaktyka, zdrowie i wsparcie społeczne”.

REKLAMA

Nagrodzono również koła wolontariackie i przyznano nagrodę specjalną Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Nie każdy może, a i też nie każdy chce być wolontariuszem. Szlachetne wolontariackie działania wymagają określonych cech charakteru i predyspozycji.

Kapituła Konkursu nie miała łatwego wyboru. Z pewnością każdy wolontariusz aktywnie i z sercem angażuje się w swe działania, każdy z nich zasługuje na uznanie. Nagrodę specjalną otrzymała wolontariuszka, która działa w bardzo trudnym obszarze.

Prace wolontariackie to nie tylko działania pojedynczych osób, to w dużej mierze współdziałanie wielu osób.

W części artystycznej gali wystąpiła Brygitta Wierzbik i Arek Wiech w bardzo akuratnym repertuarze. Zaprezentowały się też przedszkolaki z przedszkola „Różowe Okulary”. Było to bardzo miłe przedstawienie pełne uroczych zimowych piosenek i ważnych treści, choćby takich: każdy może być wolontariuszem, oddając serce ratujesz duszę. Przedszkolaki zakończyły z przekonaniem: „wiemy, jak zachować ten nasz świat na kolejnych tysiąc lat”, skoro tak to nic ludzkości nie grozi. Laureatom Konkursu gratulujemy pasji, serca i wielkiej dobroci.

Laureaci Konkursu Wolontariusz Roku 2019 Miasta Jaworzna:

Obszar “Ekologia i turystyka”, w tym działania dotyczące ochrony przyrody, opieki nad zwierzętami, zapobieganiu bezdomności zwierząt:

Wolontariusz Roku: Bogusława Seremet, wyróżnienia: Alicja Spyra, Tamara Bajorek.

Obszar “Edukacja, kultura i sport”, w tym działania na rzecz dzieci i młodzieży, rodzin, macierzyństwa i rodzicielstwa:

Wolontariusz Roku: Wolontariusz Roku: Wiktoria Wilkosz – kategoria dzieci i młodzież oraz Edyta Wiernek – kategoria osoby dorosłe,

Wyróżnienia: Janusz Ciołczyk i Tadeusz Brzózka.

Obszar “Profilaktyka, zdrowie i wsparcie społeczne”, w tym działania na rzecz rodzin, osób starszych i niepełnosprawnych oraz bezrobotnych i bezdomnych:

Wolontariusz Roku: Natalia Plewa – kategoria dzieci i młodzież oraz Daniel Tarasek – kategoria osoby dorosłe

Wyróżnienia: Oliwia Kaszuba, Katarzyna Bochenek, Julia Sroczyńska, Mariola Tukaj, Agnieszka Włodek, Milena Batko, Weronika Knapik, Janina Wesołowicz, Krystyna Giełdoń, Józefa Tomera, Krzysztof Marciński, Beata Kuligowska.

Nagrodzone koła wolontariackie:

Laureat: Klub Wolontariacki “Pomagam z dziewiątką” przy SP nr 9 w Jaworznie,

Kluby i Koła wyróżnione: Szkolny Klub Wolontariacki “Iskra” przy SP 22 w Jaworznie, Klub “Pomaganie jest fajne” przy SP nr 18 w Jaworznie, Koło Caritas, Koło Ekologiczne przy SP nr 19 w Jaworznie, Klub Młodego Wolontariusza – Szkolny Klub Caritas przy ZSO w Jaworznie.

Nagroda specjalna GRDPP: Julia Sroczyńska.

- REKLAMA -
Zewnętrzne linki