REKLAMA

Każdy serwis informacyjny zarzuca nas informacjami dotyczącymi średniego wynagrodzenia, minimalnego wynagrodzenia, wysokości planowanych podwyżek pensji. Rzadko kiedy jednak wspomniany zostaje fakt, że wartości tych kwot podane są brutto. Zarabiając brutto, jak obliczyć netto? Co jest nam potrącane?

Wypłata brutto

Wynagrodzenie brutto, stanowi dla was wartość dość abstrakcyjną, ponieważ kwotę tą widzimy tylko na umowie zawieranej z pracodawcą. Co miesiąc na nasze konto trafia zupełnie inna, niestety sporo mniejsza kwota. Wypłatę brutto stanowi suma:

 • wynagrodzenia podstawowego
 • wynagrodzenia dodatkowego, jeżeli takie posiadamy
 • premii
 • świadczenia
 • składki na ubezpieczenia
 • zaliczki na podatek

Rozpatrywany przypadek dotyczy zatrudnienia na umowy o pracę, w tym przypadku to, do obowiązków pracodawcy należy odprowadzenie wszystkich naszych zobowiązań z tytułu pobieranej pensji wobec ZUS-u oraz Urzędu Skarbowego.

Zaliczka na podatek dochodowy

Wysokość podatku dochodowego jaki odprowadzamy uzależniona jest od wysokości naszych zarobków. Osoby zarabiające najwięcej, płacą większy podatek. Od 1 października 2019 Zarabiając do 85 528 zł rocznie musimy odprowadzić do Urzędu Skarbowego 17% podatku dochodowego, pomniejszone o kwotę wolną od podatku. Zarabiający powyżej 85 528 zł rocznie, także pomniejszają swój zarobek o kwotę wolną od podatku, jednak wysokość podatku wynosi 14 539 zł 76 gr oraz 32% od kwoty przewyższającej próg 85 528 zł 76 gr.

Składki

Pracując na umowę o pracę, oprócz podatku, jesteśmy zobowiązani pokrywać koszty składek odprowadzanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Kształtuje się  to w następujący sposób:

 • 9,76% wysokość składki na ubezpieczenie emerytalne (drugie tyle z własnej kieszeni pokrywa pracodawca)
 • 1,5% wysokość składki na ubezpieczenie rentowe (pracodawca opłaca 6,5% z własnych środków)
 • 2,45% wynosi składka na ubezpieczenie chorobowe
 • 9% składka na ubezpieczenie zdrowotne
 • ubezpieczenie wypadkowe, w różnej wysokości opłaca tylko pracodawca.

W sumie pracownik oddaje z własnej kieszeni  na konto ZUS-u 22,71% swojego dochodu brutto. Jak można zauważyć kwota wynagrodzenia widniejąca na umowie nie stanowi jedynego kosztu jaki ponosi pracodawca, dokłada on też częściowo do opłacanych składek.

Z brutto na netto, z netto na brutto jak to obliczyć?

W najłatwiejszy sposób jaki można określić obliczenie wynagrodzenia netto, stanowi zdjęcie kosztów jakie musimy ponieść. Ile na rękę otrzyma pracownik zarabiający 2500 brutto na umowie? Najlepiej widoczne to będzie na przykładzie:
(2500 zł x 9,76%) + (2500 zł x 1,5%) + (2500 zł x 2,45%) + (2500 zł x 9%) = 244 zł emerytalne + 37,5 zł rentowe + 61,25 zł chorobowe + 194 zł zdrowotne = 537 zł składki do ZUS
Zaliczka na podatek 2500 zł – 4,52% = 113 zł
2500 kwota brutto- (537 zł + 113 zł) składki + zaliczka na podatek = 1852 zł

Osoba zarabiająca brutto 2500 zł, na konto co miesiąc otrzyma 1852 zł. Pracodawca zatrudniający pracownika na 2500 zł brutto, doliczając część pokrywanych przez niego składek wydać musi 3015 zł.

W sytuacji odwrotnej, kiedy znamy stawkę netto, chcąc obliczyć brutto, powinniśmy odwrócić kolejność działań, lecz zaokrąglenia wykonane podczas obliczeń, nie pozwolą na uzyskanie tak dokładnego wyniku, jak w przypadku obliczania wynagrodzenia z brutto na netto, różnica ta jednak jest niewielka mierzymy ją w groszach.

Jak pokazują obliczenia stawka jaką otrzymujemy na konto jest niższa od tej widniejącej na umowie. Taką świadomość musimy posiadać podejmując prace. Pamiętajmy więc, że określając minimalne wynagrodzenie jakie nas interesuje zawsze musimy dodać „netto”, żeby po sprawdzeniu stano konta, kwota przelewu za wykonaną pracę nas nieprzyjemnie nie zaskoczyła.

- REKLAMA - Zewnętrzne linki