Nie mamy dobrych wiadomości dla jaworznian pobierających świadczenia emerytalne, bądź też mających zamiar przejść w najbliższym czasie na emeryturę. Jak się okazuje, deficyt w Funduszu Ubezpieczeń Społecznych może w 2023 roku wynieść blisko 80 mld złotych.

REKLAMA

ZUS w opublikowanej niedawno prognozie na lata 2019-2023 przedstawił 3 warianty warianty dotyczące wpływów i wydatków, a co za tym idzie, wynikającego z nich deficytu.

Według najbardziej optymistycznego wariantu, dług wyniesie w 2023 roku ponad 44 mld złotych. Wariant umiarkowany zakłada deficyt na poziomie ponad 58 mld złotych. W wariancie pesymistycznym ZUS prognozuje, że dług wyniesie ponad 77 mld zł.

Za przyczynę takiego stanu rzeczy uważana jest wadliwa konstrukcja polskiego systemu emerytalnego, który zależny jest od demografii. A ta jest obecnie niekorzystna – w prognozach rośnie liczba osób w wieku poprodukcyjnym (mężczyźni powyżej 65 lat i kobiety powyżej 60 lat), o prawie 800 tys. w porównaniu z rokiem 2019, a maleje ilość osób w wieku produkcyjnym (18-64 lat dla mężczyzn i 18-59 lat dla kobiet), i to prawie o milion w porównaniu w rokiem 2019.

Czy i kiedy grozi nam zatem katastrofa emerytalna?

- REKLAMA -
Zewnętrzne linki