Prezydent Jaworzna Paweł Silbert oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ogłosili konkurs na najpiękniejszą ozdobę świąteczną. Konkurs trwa do 29 listopada.

REKLAMA

Uczestnicy wykonać mają ozdobę świąteczną w formie przestrzennej pracy plastycznej. Konieczne w pracy jest uwzględnienie elementów bożonarodzeniowych. Technika pracy – dowolna.

Udział w konkursie mogą wziąć uczniowie szkół podstawowych, dzieci ze świetlic parafialnych z terenu Jaworzna w wieku szkolnym (szkoła podstawowa), dzieci korzystające ze świetlicy Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Jaworznie, z Ogniska Wychowawczego w Jaworznie oraz Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Jaworznie.

Prace konkursowe należy dostarczać do Referatu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Wydziale Współpracy Społecznej i Gospodarczej w Urzędzie Miejskim w Jaworznie, Plac Górników 5.

Termin przyjmowania prac to 29 listopada. Termin rozstrzygnięcia konkursu – 18 grudnia.

Pełna informacja na temat konkursu dostępna jest TUTAJ.

- REKLAMA - Zewnętrzne linki