W należącym do Tauron Wydobycie jaworznickim Zakładzie Górniczym Sobieski uruchomiono nowoczesną infrastrukturę wykorzystania wody z głębi kopani.

REKLAMA

Zakład Górniczy Sobieski w Jaworznie należy do kopalń o największym dopływie wód dołowych do wyrobisk w górnictwie węgla kamiennego, co pociąga za sobą konieczność utrzymania systemu odwadniania w pełnej sprawności. Odpompowywanie wody z podziemnych wyrobisk jest konieczne, by nie doszło do zalania czynnych zakładów, a często także dla ochrony powierzchni.

Postanowiono więc uruchomić nową infrastrukturę do oczyszczania ścieków sanitarnych oraz przebudowano sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Oczyszczona woda odprowadzana jest do zbiornika wód podsadzkowych i wykorzystywana do celów technologicznych.

Inwestycja wpisuje się w proekologiczne działania zakładu poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń i zużycia wody.

W każdym aspekcie funkcjonowania naszych zakładów górniczych uwzględniamy działania proekologiczne, optymalizujące koszty ich funkcjonowania. Wykorzystywanie potencjału gospodarczego wód dołowych wpisuje się w funkcjonującą w Grupie TAURON Gospodarkę Obiegu Zamkniętego – mówi Tomasz Cudny, prezes zarządu TAURON Wydobycie.

Warto również dodać, że woda dołowa jest wykorzystywana do produkcji ciepła. Zasila ona stację pomp ciepła, która osiąga moc 420kW. Pompy produkują rocznie ok. 6 000 GJ ciepła, pokrywając zapotrzebowanie obiektów łaźni górniczych na Sobieskim.

W ZG Sobieski działa również stacja uzdatniająca wodę. Po uzdatnieniu woda jest wykorzystywana na potrzeby zakładu, jako alternatywa dla wody z sieci miejskiej.

Zobacz Sobieskiego z lotu ptaka!

foto: Tauron Wydobycie

- REKLAMA -
Zewnętrzne linki