Mimo że plany reorganizacji jaworznickich szkół zostały – przynajmniej na razie – wstrzymane, to warto zapoznać się z kształtem, jaki miały przyjąć. Tomasz Sędor,  wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Jaworznie, złożył w tej sprawie interpelację. Poniżej przedstawiamy, jaką otrzymał odpowiedź.

REKLAMA

Jak sam radny Sędor podsumował otrzymaną odpowiedź: “Reorganizacja została wstrzymana. W odpowiedzi są już omawiane na sesji nadzwyczajnej plany, a także dane na temat ilości uczniów i subwencji oświatowej, która jest znacznie okrojona w stosunku do potrzeb. Za problemy można winić rząd polski za zbyt niskie nakłady na edukację”.

- REKLAMA -


Zewnętrzne linki