Poniżej zamieszczamy komentarz radnej jaworznickiej Rady Miejskiej, Barbary Sikory, do wydarzeń z ostatniej sesji tejże rady.

REKLAMA

“SŁOWO CHAM
Cham, to określenie chłopa w niektórych językach słowiańskich. W polszczyźnie pojawiło się od drugiej połowy XVII wieku, a na sesjach miejskich w Jaworznie za prezydentury pana Silberta. W roku 2016 relacjonując zachowanie prezydenta Jaworzna napisałam felieton „Jak to z chamem było”. Nie jest to odniesienie się do literatury: miałeś chamie złoty róg, Cham chamem – powiedzenie Zagłoby; pouczenie Gerwazego: Chłop pochodzi od Chama. Żydowie od Jafeta, my szlachta od Sema, czy cytat z jubileuszowej księgi pisarki: Elizie Orzeszkowej – cham.

Właśnie ten wyraz stał się, na ostatniej sesji rady miejskiej, tematem międzysesyjnej działalności prezydenta. Prezydent posłużył się wiedzą zdobytą na Facebooku. Pod moim artykułem „Zawód i prezydentura”, komentujący artykuł pan Ireneusz napisał: „Zawsze był i jest chamem”.

Odpowiedziałam: no [ słowo no daje dużo do myślenia, no – może nie? Bądźmy ostrożni z taką jednoznacznością, pomni na słowa Gerwazego] no jest takim jak pan pisze, ale co z tym chamstwem zrobić. Pytałam wielu. Jedna arystokratka prawdziwa przed wojenna, doradziła mi tak: Basiu, na chama trzeba dwóch chamów. Sama dużo upokorzeń znosiła, wreszcie powiedziała dość i tłukła w nich ich metodami.

Postarał się pan prezydent na sesji jakoś to przeczytać. I wypowiedzieć się. Odniosłam się do jego wypowiedzi. Przypominając mu zdanie skierowane do mnie w poprzedniej kadencji: „pani jest chamem”.
Pojawiło się także w jego wystąpieniu słowo Gąska. O literackich zainteresowaniach pana prezydenta Gąską, nie miałam żadnej wiedzy. Odezwały się inne radne, że Gąską nie są.

Mieszkańcy byli oburzeni postawą pana przewodniczącego rady, że zezwala panu prezydentowi na zajmowanie sesyjnego czasu cytowaniem prywatnego Facebooka, kiedy tematem jest działalność zawodowa pana Silberta. A ja dziękuję panu Silbertowi, że przeczytał, że odniósł się i pokazał siebie, dał świadectwo. Doczekał się, że karma wróciła.

Dziękuję za komentarze pod artykułem „Zawód i prezydentura”. Były liczne. Zobaczyliśmy na sesji, że jeden zwrócił szczególną uwagę prezydenta Jaworzna.. Postaram się pisać więcej, skoro mam czytelników – dzięki komentarzowi jaworznianina – lansujących mnie podczas obrad sesji. A przewodniczący Rady Miejskiej na to zezwala”.

Zgadzacie się z radną?

- REKLAMA -


Zewnętrzne linki