Fundacja Schumana opublikowała ranking Europolis, w którym na podstawie siedmiu odrębnych kategorii sklasyfikowano przyjazność miast młodym mieszkańcom. Jak poradziło sobie Jaworzno?

REKLAMA

Kim według autorów rankingu są młodzi? To osoby mieszczące się w przedziale wiekowym 16-30 lat, choć w przypadku niektórych wskaźników zastosowano nieco szersze ramy.

W rankingu sklasyfikowano 66 miast na prawach powiatu. Brano pod uwagę 7 kategorii: gospodarka lokalna, edukacja, infrastruktura, mobilność, kultura i rozrywka, otwartość (wskaźnik pokazujący zarówno to, na ile zdanie młodych jest brane pod uwagę przez powołanie młodzieżowej rady miasta i strukturę wiekową radnych, jak i atrakcyjność miasta dla cudzoziemców), zdrowie i opieka. W każdej z nich miasto na podstawie 37 składników mogło zdobyć od 0 do 100 punktów. Do wyliczenia ich użyto danych GUS-u, PKW, BIP, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, inspektoratów drogowych i ochrony środowiska oraz informacji udostępnionych przez same miasta.

Jak więc w rankingu wypadło Jaworzno? Na 66 miast na prawach powiatu Jaworzno zajęło odległe 51. miejsce. W poszczególnych kategoriach miasto prezentowało się następująco: gospodarka lokalna – 5. miejsce, edukacja – 54. miejsce, infrastruktura – 59. miejsce,  mobilność – 41. miejsce, kultura i rozrywka – 57. miejsce, otwartość – 56. miejsce, zdrowie i opieka – 52. miejsce. Jak widać, w wielu aspektach Jaworzno powinno się poprawić.

 

 

 

- REKLAMA -

Zewnętrzne linki