Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie informuje, że ukończone zostało pierwsze na cmentarzu w Jaworznie Wilkoszynie kolumbarium.

REKLAMA

Co to kolumbarium? Miejsce pochówku, w którym składane są prochy zmarłych. Wilkoszyńskie kolumbarium składa się z 18 nisz, w każdej z nich można umieścić 2 urny z prochami.

MZNK planuje już budowę kolejnych miejsc pochówku. Powstaną one w północnej części cmentarza, na terenie kwatery XXVIII.

Kolumbarium w Wilkoszynie jest identyczne jak te na cmentarzu w Szczakowej.

foto: Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie

- REKLAMA - Zewnętrzne linki