Na stulecie Polskiego Czerwonego Krzyża

Jaworznicki Oddział Rejonowy PCK świętował stulecie powstania PCK. Uroczysta akademia odbyła się 16 listopada w MDK. PCK został zawiązany w 1919 r.

REKLAMA

Jest w strukturach Międzynarodowego Czerwonego Krzyża, który powstał w latach osiemdziesiątych XIX w. z inicjatywy szwajcarskiego filantropa Henriego Dunanta. Historia jaworznickiego oddziału PCK sięga roku 1919.

Podczas tej uroczystości, powiązanej z Dniami Honorowych Dawców Krwi wręczono odznaki najbardziej zasłużonym jaworznickim dawcom krwi. W ten sposób doceniono 77 osób.

Współcześnie w strukturach jaworznickiego PCK działa 7 jednostek, w tym kluby Honorowych Dawców Krwi i szkolne koła PCK. Aktywnie działają wolontariusze koła PCK przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

Każdy zaangażowany w pracę jaworznickiego oddziału PCK jest wolontariuszem. O pracy Czerwonego Krzyża Dunant pisał:”Wszyscy mogą (…) przyczynić się w jakimś stopniu do szlachetnego dzieła”.

- REKLAMA -
Zewnętrzne linki