REKLAMA

Klaster Silesia Automotive & Advanced Manufacturing, koordynowany przez Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A., ma za zadanie integrowanie środowiska przedsiębiorców działających w branży motoryzacyjnej z bliskim mu sektorem zaawansowanych technologii. To dwa ściśle współpracujące ze sobą sektory, których integracja ma pomóc we wdrażaniu nowych technologii do przemysłu motoryzacyjnego i jeszcze lepszej optymalizacji procesów produkcyjnych, a tym samym podniesieniu konkurencyjności przedsiębiorstw naszego regionu na arenie międzynarodowej. Na czym polegają działania Klastra SA&AM? Jak wygląda współpraca pomiędzy członkami tej inicjatywy? Jak klaster radzi sobie we współpracy na szczeblu międzynarodowym?

Jak działa klaster SA&AM?

Siedziba klastra Silesia Automotive & Advanced Manufacturing mieści się w sercu Śląska, czyli w Katowicach. Inicjatywa powstała w 2011 roku i od tej pory nieustannie rozwija swoją aktywność aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom członków. Klaster w swoich działaniach skupia się na obszarach i tematach dotyczących lokalnego rynku oraz praktycznych aspektach funkcjonowania, a tematy spotkań określają sami członkowie klastra. To sprawia, że meetingi organizowane przez Klaster SA&AM głównie w formule warsztatowej (w roku 2019 roku odbyło się ich już piętnaście) cieszą się dużym zainteresowaniem i przynoszą firmom realne korzyści. Podczas spotkań przedsiębiorcy mają okazję rozwiązywać konkretne problemy występujące w zakładach, a poprzez wymianę dobrych praktyk oraz dzielenie się wiedzą i doświadczeniem mogą uczyć się od siebie wzajemnie. Wszystko po to aby usprawniać swoje procecesy i podnosić kompetencje w różnych obszarach przedsiębiorstwa.

Komunikacja w SA&AM

W 2018 roku powstała zupełnie nowa, przejrzysta strona internetowa SA&AM, z której członkowie klastra mogą pobierać analizy, raporty oraz benchmarkingi opracowywane w ramach działań organizacji. Zarówno strona internetowa, jak i profil Klastra SA&AM na portalu Facebook, służą do komunikowania współpracownikom o planowanych spotkaniach i inicjatywach. Od roku 2018 SA&AM wydaje też własny branżowy magazyn o nazwie “Newsletter SA&AM”, za pomocą którego co dwa miesiące dostarcza członkom klastra pakiet informacji branżowych z sektora motoryzacyjnego, zaawansowanych technologii przemysłowych i rynku pracy .

SA&AM i współpraca na szczeblu międzynarodowym

Klaster SA&AM współpracuje z podobnymi inicjatywami klastrowymi w Europie w celu wymiany doświadczeń i usprawniania swoich usług. Od roku 2018, SA&AM zrzeszona jest w sieci Europejskich Klastrów Motoryzacyjnych, z którą to od października 2018 realizuje wspólnie projekt z programu COSME w zakresie wsparcia transformacji przemysłowej MŚP z sektora motoryzacyjnego.

Współpraca na arenie międzynarodowej przynosi realne efekty i otwiera nowe możliwości dla członków klastra. We wrześniu 2019 SA&AM, wraz z kilkoma polskimi firmami, uczestniczyła w branżowych targach motoryzacyjnych, organizowanych w Sunderland przez brytyjski, zaprzyjaźniony klaster North East Automotive Alliance. Klaster SA&AM współpracuje również z wieloma organizacjami otoczenia biznesu, aby kreować nowe możliwości dla swoich członków. Wspólnie z Brytyjsko-Polską Izbą Handlową zorganizowano kilka spotkań dotyczących wrażliwego tematu Brexity i jego wpływu na polskie firmy motoryzacyjne, a z Włoską Izbą Handlowo-Przemysłową trzykrotnie już zorganizowano duże wydarzenie konferencyjne i B2B – International Automotive Business Meeting.

Klaster SA&AM podejmuje wiele inicjatyw wspierających rozwój firm z branży motoryzacyjnej oraz tworzy wiele możliwości do networkingu, których efektem są nowe relacje, kontrakty i nowe wspólne projekty realizowane w naszym regionie.

.

- REKLAMA -


Zewnętrzne linki