Kategorie szlabanów parkingowych i ich charakterystyka

REKLAMA

„Szlaban” jest pojęciem pochodzącym z języka niemieckiego. Oznacza on ruchomą zaporę, blokadę. Nie bez powodu więc, w języku potocznym używa się słowa „szlaban”, jako zakazu oraz ograniczenia. Szlaban parkingowy ma za zadanie kontrolować przepływ pojazdów i zapewnić bezpieczeństwo. W przedsiębiorstwach służy monitorowaniu przyjazdów i wyjazdów gości oraz pracowników.

Szlabany parkingowe – kategorie

Szlabany można podzielić na kilka sposobów, w zależności od czynnika kategoryzującego. Ze względu na jednostkę napędową mówi się o szlabanach elektrohydraulicznych i elektromechanicznych. Szlabany elektromechaniczne posiadają motoreduktor z silnikiem i przekładnią ślimakową. Nie ma konieczności ich specjalistycznej konserwacji, wystarczy jedynie okresowy przegląd. W szlabanach elektrohydraulicznych pracą kierują pompa i tłoki wykorzystujące ciśnienie cieczy. Ten typ szlabanów ma dużą intensywność pracy i żywotność. W ich przypadku, konieczna jest okresowa konserwacja.

Kategorie szlabanów, a typ ramienia

Bazowym elementem szlabanu jest ramię z przegubem i korpus z siłownikiem. W zależności od modelu, szlaban może być wyposażony także w fotokomórkę, centralę sterującą, terminal, odbiornik radiowy, naklejki ostrzegawcze i klucz bezpieczeństwa. W szlabanach ręcznych, ramię podnosi się ręcznie, aż do pozycji pionowej. Do całkowitego wyprostu ramienia, konieczne jest użycie klucza. Obecnie bardzo rzadko wykorzystuje się ten typ szlabanu. Najczęściej można go spotkać przy niewielkich sklepikach lub stacjach benzynowych nieczynnych nocą. Wyróżnia się także szlabany półautomatyczne – wspomagane podczas unoszenia ramienia oraz szlabany automatyczne, którymi steruje się przy pomocy nowych technologii. Najważniejszym elementem przy szlabanie automatycznym jest centrala sterująca. Dzięki niej można otwierać szlaban pilotem, kartą lub guzikiem zamontowanym w portierni.

Co jest ważne przy wyborze szlabanu?

Oczywistym jest, że w zależności od miejsca wykorzystania szlabanu, częstotliwość jego pracy jest inna. Dlatego należy zwrócić uwagę na informację o liczbie cykli otwierania i zamykania na dobę, którą może wykonać dany model. Do małych i średnich przedsiębiorstw wystarczy szlaban z 1000 cykli otwarć na dobę. Na dużych parkingach, niezbędne jest umieszczenie szlabanu z 10 000 cykli otwierania i zamykania na dobę. Bardzo istotna jest także długość ramienia szlabanu. Im dłuższe ramię, tym dłuższy czas otwierania, większa siła na jednostkę napędową i szybsze zużycie.

- REKLAMA -
Zewnętrzne linki