Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje na temat dodatku mieszkaniowego i energetycznego dla zainteresowanych mieszkańców Jaworzna.

REKLAMA

Kto może się ubiegać o dodatek mieszkaniowy?

Podstawowym kryterium jest dochód na członka rodziny. Nie może on przekraczać 1 925,00 zł brutto w gospodarstwie jednoosobowym i 1 375,00 zł brutto na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Jeżeli powyższe kryterium zostanie spełnione, to dodatek przysługuje każdemu właścicielowi, najemcy i podnajemcy lokalu i osobom czekającym na lokal zamienny lub socjalny.

Gdzie złożyć potrzebne dokumenty?

Dokumenty należy składać w siedzibie MZNK przy ul. Północnej 9b, w Zespole ds. Dodatków Mieszkaniowych, pokój 309.

Potrzebne dokumenty można pobrać tutaj.

 

 

 

- REKLAMA -


Zewnętrzne linki