W TAURON Wydobycie w Jaworznie wrze. Informuje tysol.pl

„Solidarność” domaga się odwołania wiceprezesa ds. technicznych Tomasza Dudy. Zdaniem „Solidarności” jego decyzje zagrażają bezpieczeństwu pracowników dołowych. – W sprawie bezpieczeństwa pracowników nie ustąpimy – twardo deklaruje Waldemar Sopata, przewodniczący Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” w TAURON Wydobycie S.A.

REKLAMA

Już w połowie września zakładowa „Solidarność” skierowała swoje żądanie m.in. do Ministra Energii Krzysztofa Trzórzewskiego. W piśmie zwraca uwagę nie tylko na sprawy BHiP, ale też na brak dialogu społecznego, bez którego w tak trudnym i dużym zakładzie nie da się funkcjonować. Niestety od blisko 3 tygodni nie ma odzewu ze strony rządu, a sytuacja zaczyna się zaogniać.

O co dokładnie chodzi, wyjaśnia szef zakładowej „Solidarności” Waldemar Sopata.

Waldemar Sopata

Wiceprezes Duda nie wprowadza ministerialnych wytycznych dot. bezpieczeństwa w zakresie pomiarów klimatycznych na dole. Już dawno powinien w tej sprawie wydać stosowne rozporządzenia, ale otwarcie deklaruje, że nie zamierza ich przestrzegać – relacjonuje Sopata.

Te i inne decyzje sprowadzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia górników, a to jest sytuacja dla nas niedopuszczalna. Tu będziemy radykalni – mówi przewodniczący.

Działania „Solidarności” z Jaworzna wsparła Krajowa Sekcja Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ „Solidarność” kierując swoje pisma również do premiera Mateusza Morawieckiego, ostrzegając, że w tej sprawie zostaną użyte wszelkie możliwe, dopuszczone prawem działania, z akcją protestacyjną włącznie.

Niestety. Jak do tej pory nie ma odzewu ze strony rządu. Szczególnie krytycznie oceniana jest bierność Adama Gawędy, wiceministra odpowiedzialnego za górnictwo.

W tej sytuacji nie gwarantujemy pokoju społecznego – podsumowuje Bogusław Hutek, szef Krajowej Sekcji.

ml/ Źródło: tysol.pl

W odpowiedzi TAURON Wydobycie opublikował komunikat:

Grupa TAURON i tym samym spółka TAURON Wydobycie S.A. przykładają dużą wagę do spraw społecznych, czego wyrazem jest aktywny dialog prowadzony z Reprezentatywnymi Organizacjami Związkowymi, zarówno na spotkaniach Rady Społecznej Grupy TAURON jaki i na comiesięcznych spotkaniach zarządu TAURON Wydobycie S.A. ze stroną społeczną.

Załoga zakładów górniczych oraz przedstawiciele strony społecznej są regularnie informowani o sytuacji Spółki i stojących przed nią wyzwaniach.

Pozostając w dialogu ze stroną społeczną poważnie traktujemy wszystkie zgłaszane tematy, tak aby wypracować satysfakcjonujące rozwiązania dla wszystkich stron.

Jednym z najważniejszych obszarów jest niezmiennie bezpieczeństwo pracy załóg zakładów górniczych Spółki. Dlatego wszystkie zakłady górnicze TAURON Wydobycie S.A. spełniają wysokie, przewidziane prawem wymogi bezpieczeństwa, które znajdują odzwierciedlenie w wewnętrznych regulacjach, w tym w regulaminie pracy.

Służby wentylacyjne systematycznie monitorują warunki pracy załóg zakładów górniczych Spółki, w tym warunki klimatyczne.

Zagrożenia klimatyczne nie występują w ZG Sobieski w Jaworznie i w ZG Janina w Libiążu, a jedynie, ze względu na specyfikę złóż w ZG Brzeszcze.

Pomiary parametrów mikroklimatu powietrza kopalnianego na każdym z zakładów górniczych wykonywane są zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa i wewnętrznymi regulacjami w tym zakresie.

Wszystkie działania w TAURON Wydobycie podejmowane są z myślą o bezpieczeństwie pracowników i ukierunkowane na rozwój zakładów górniczych Spółki.

Zarząd TAURON Wydobycie S.A.

 

- REKLAMA -
Zewnętrzne linki