XI edycji Krajowego Konkursu Energetycznego im. prof. Jacka Malko: nagrody rozdane!

Za nami finał XI edycji Krajowego Konkursu Energetycznego im. prof. Jacka Malko.

REKLAMA

Ideą Krajowego Konkursu Energetycznego jest promowanie i wspieranie młodzieży uzdolnionej naukowo, posiadającej pasje badawcze. Priorytetem jest też aktywizacja młodych ludzi myślących kreatywnie i nieszablonowo. I tak z powodzeniem, dzieje się od 11 lat. Tegoroczna edycja skierowana była do uczniów i studentów urodzonych w latach urodzoną 1996-2001.

Tradycyjnie zadaniem uczestników było przygotowanie pisemnej pracy badawczej opisującej koncepcję racjonalnego i ekologicznego wytwarzania oraz zarządzania energią.

Spośród nadesłanych prac jury konkursu w składzie dr Ewa Kossak, dr Justyna Zabawa, dr inż. Andrzej Mroczkowski, dr inż. Andrzej Nehrebecki (przewodniczący Komisji Konkursowej) wybrało 5 z nich.

Laureatami XI edycji Krajowego Konkursu Energetycznego im. prof. Jacka Malko zostali:

Komisja Konkursowa postanowiła przyznać poniższe nagrody i wyróżnienie.
I miejsce i tytuł Laureata Konkursu: Aleksandra Oto za ogromną merytoryczną zawartość pracy obejmującej szczegółową analizę zarządzania energią w mieście i gminie Krzyż Wielkopolski oraz wyjątkową staranność pracy pod względem edycyjnym.
II miejsce i tytuł Laureata Konkursu: Michał GrzybowskiI za wyjątkowo interesujący sposób przedstawienia wyzwań stojących przed Polską w związku z rozwojem energetyki OZE ze szczególnym uwzględnieniem aspektów technicznych i uwarunkowań politycznych.
III miejsce i tytuł Laureata Konkursu: Maksymilian Duszkiewicz za nieprzeciętne walory publicystyczne i poznawcze pracy dot. edukacji społecznej, spójne i logiczne przedstawienie tematu oraz sformułowanie praktycznych rekomendacji dla konsumentów w zakresie efektywnego użytkowania energii
III miejsce i tytuł Laureata Konkursu: Jakub Ochmann, jaworznianin, za nadzwyczajną dojrzałość naukową włożoną w przygotowanie pracy dotyczącej magazynowania energii oraz jej znaczne walory edukacyjne i poznawcze.
Wyróżnienie specjalne: Julia Kurdyk za samodzielność i kreatywność w przygotowaniu pracy dot. kompleksowego zarządzania energią na terenie Miasta i Gminy Siewierz.

Poziom konkursu, z roku na rok jest coraz wyższy. Rośnie doświadczenie naukowców, rośnie wiedza inżynierów, ale, przede wszystkim rośnie świadomość społeczna, zwłaszcza wśród młodzieży.

Istotną funkcję przy współtworzeniu konkursu pełnią jego ambasadorzy. To oni dbają o wizerunek konkursu, ale też pełnią rolę opiekunów całego przedsięwzięcia.

Partnerem Krajowego Konkursu Energetycznego jest gmina Jaworze. Korzyści płynące ze współpracy są, rzecz jasna, obustronne, zwłaszcza dla środowiska!

Rozsądne zarządzanie energią w skali kraju, kontynentu czy świata musi mieć jakieś swoje małe początki, którymi najpierw zmienimy swoją codzienność.

Jednym z prelegentów gali finałowej konkursu był fizyk i ekspert ds. zmian klimatycznych Marcin Popkiewicz. Mówił, o konsekwencjach oraz tempie zachodzących zmian.

Diamenty mają to do siebie, że zanim się je oszlifuje, trzeba je znaleźć. Rolę pierwszych odkrywców tych młodych talentów najczęściej pełnią ich szkolni nauczyciele.

Pomysłodawczynią Krajowego Konkursu Energetycznego jest Halina Rechul. Po zakończeniu części oficjalnej gali finałowej, przyszedł czas na podsumowania. Wszystkim laureatom i uczestnikom Krajowego Konkursu Energetycznego gratulujemy.

 

- REKLAMA -


Zewnętrzne linki