Rozpoczął się nabór wniosków na wynajem mieszkań na Osiedlu Sfera. Do wynajęcia zostanie przekazanych 69 mieszkań o powierzchni od 35 m² do 65 m². Przypominamy, że zmianie uległy zasady naboru.

REKLAMA

Każdy w pewnym etapie swojego życia marzy o własnym mieszkanku w spokojnej dzielnicy, która znajduje się w niedalekiej odległości od centrum miasta. Idealnym miejscem spełniającym te wymagania jest niedawno wybudowane Osiedle Sfera, które znajduje się praktycznie vis-a-vis z GEOsferą. W tegorocznym III już etapie JTBS udostępni 69 mieszkań o różnej powierzchni:

 • 21 mieszkań kat. M-2 (pow. użytkowa od 35,07 do 38,07 m2) – maksymalnie dla 2 osób
 • 18 mieszkań kat. M-3 (pow. użytkowa od 46,73 do 50,16 m2) – maksymalnie dla 3 osób
 • 30 mieszkań kat. M-4 (pow. użytkowa od 63,01 do 65,96 m2) – maksymalnie dla 5 osób

Zasady naboru:

O mieszkania mogą ubiegać się osoby nieposiadające tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego w Jaworznie oraz osoby posiadające mieszkanie komunalne bądź socjalne należące do zasobu mieszkaniowego naszego miasta pod warunkiem wypowiedzenia przez wnioskodawcę umowy najmu mieszania przed podpisaniem umowy najmu z JTBS.

Drugim kryterium jest nieprzekroczenie progów dochodowych (dochód w rozumieniu ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych):

 • 4 077,54 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego
 • 6 116,31 zł dla dwuosobowego gospodarstwa domowego
 • 8 409,93 zł dla trzyosobowego gospodarstwa domowego
 • 10 193,86 zł dla czteroosobowego gospodarstwa domowego
 • 12 232,63 zł dla pięcioosobowego gospodarstwa domowego

Wnioski należy składać od 26 września do 18 października 2019 r. w siedzibie Jaworznickiego TBS przy ul. Mickiewicza 1.

Do wniosku należy załączyć zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego o wysokości dochodów za rok 2018. Liczba osób zgłoszonych do zamieszkania nie może przekraczać wyżej wskazanych norma dla danej kategorii mieszkania.

O kolejności wyboru mieszkań decyduje losowanie. Oznacza to, że bez względu na to czy wniosek zostanie złożony w pierwszym czy ostatnim dniu naboru, wnioskodawcy mają równe szanse.

Osoby posiadające tytuł prawny do mieszkania komunalnego lub socjalnego należącego do Gminy Miasta Jaworzna mają ustawowe pierwszeństwo w ubieganiu się o mieszkanie.

Ważne informacje:

 • Mieszkania będą wynajmowane na okres 5 lat. Po upływie tego terminu Urząd Miejski przeprowadzi weryfikację dalszego spełniania ustawowych warunków przydziału takiego mieszkania. Odbywa się to na wniosek najemcy.
 • Partycypacja w kosztach budowie lokalu wynosi 960 zł/m2 i jest płatna w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy partycypacyjnej.
 • Czynsz (bez mediów) wynosi 11,95 zł/m2.
 • Warunkiem zawarcia umowy najmu jest wpłata kaucji w wysokości 12-krotności miesięcznego czynszu.
 • Partycypacja oraz kaucja podlegają waloryzacji i zwrotowi po zakończeniu stosunku najmu

Wnioski:

Wnioski można poprać ze strony JTBS (TUTAJ) lub bezpośrednio:

 

 

- REKLAMA - Zewnętrzne linki