Tegoroczny Ogólnopolski Tydzień Kariery odbywał się w Szkole Podstawowej nr 7 w dniach 21 – 25. 10.2019, pod hasłem „Praca – Profesja – Pasja”. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach i warsztatach z doradcą zawodowym, pedagogiem i psychologiem szkolnym. Dotyczyły one kreatywności, wyznaczania celów i sposobów radzenia sobie ze stresem.

Pani Agnieszka Patrzałka przybliżyła uczniom klas I – III zawód pielęgniarki
REKLAMA

Największą atrakcją były spotkania z przedstawicielami różnych zawodów: panią Agnieszką Patrzałką, która przybliżyła uczniom klas I – III zawód pielęgniarki, panią Moniką Śliwińską – policjantką KM Policji w Jaworznie oraz panem Marcinem Rożnawskim – ratownikiem medycznym.

Pani Monika Śliwińska– policjantka KM Policji w Jaworznie opowiada o swoim zawodzie
Panem Marcinem Rożnawski– ratownik medyczny i pani Monika Śliwińska

Uczniowie uzyskali informacje dotyczące ścieżki edukacyjno – zawodowej gości, rozwoju ich kariery, ale też porozmawiali o ich pasjach i zainteresowaniach. Dla uczniów oddziałów integracyjnych dodatkowo przygotowano spotkania: z panią Anetą Mazur, osobą niepełnosprawną, która w piękny sposób pokazała jak można zaakceptować siebie i odnieść sukces w życiu oraz panami: Marcinem Sienkiewiczem i Piotrem Dudkiem, przedstawicielami Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Ratownik Górniczy”, którzy zaprezentowali uczniom swoją pasję do sportu, ale również pokonywanie codziennych barier w życiu zawodowym.

Marcin Sienkiewicz i Piotr Dudek, przedstawiciele Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Ratownik Górniczy”

- REKLAMA -
Zewnętrzne linki