Ceramika Medical Moksa ma unikalne właściwości jonizacji i magnetoterapii.

REKLAMA

Ze względu na obecność germanu i innych kamieni półszlachetnych, które są szeroko stosowane w medycynie wschodniej, ale aby wyjaśnić właściwości ceramiki, koniecznie trzeba wytłumaczyć jak wpływają na nas jony ujemne i pole magnetyczne.

Zacznę od najwspanialszego geniusza XX wieku Alexandera Czyżewskiego.
Inspirując zarówno badaniami Kosmosu, oraz wpływem Kosmosu na Ziemię, naukowiec badał wpływ mało znanych czynników na Ziemi. Alexander Czyżewski w tym samym czasie bardzo dokładnie badał pole magnetyczne i wpływ jonów w rolnictwie i medycynie. Będąc człowiekiem utalentowanym, synem oficera wojskowego, artylerzysta, zyskał prawo od rządu sowieckiego do tworzenia całych miast laboratoriów. Rząd sowiecki, widząc, jak ogromne korzyści można osiągnąć z eksperymentów Czyżewskiego, pozwolił mu przeprowadzić nieograniczoną ilość badań.

Jonizacja powietrza: początkowo eksperymenty dotyczyły rolnictwa. Czyżewski eksperymentalnie
udowodnił korzystny efekt jonizacji powietrza i magnetoterapii na roślinach (rośliny dodały do 200% w swojej zielonej masie, a płodność wzrosła dziesięciokrotnie).
Następnym etapem eksperymentów Czyżewskiego było zbadanie wpływu jonizacji powietrza, jonów powietrza i pola magnetycznego na zwierzętach. Ponownie, wynikiem tych badań był fakt, że zwierzęta te szybko osiągnęły masę mięśniową i fakt, że ich zdolność reprodukcji wzrosła kilkakrotnie. Pracując w rolnictwie, Czyżewski zauważył, że przy wystarczającej ilości jonów ujemnych w powietrzu, przy wystarczalności pola magnetycznego, powietrze staje się niezwykle czyste. Z tego wniosku zaczęły się
dwie linie badań Czyżewskiego.

W ośrodkach uzdrawiającym czynnikiem oddziaływania jest zjonizowane powietrze i nietknięty, niezmienny ludzki krajobraz ziemi.
Pierwsza linia była reprezentowana przez jego badania w celu uzasadnienia znaczenia leczenia sanatoryjnego w ogóle. Wkrótce to właśnie Czyżewski przedłożył naukowe uzasadnienie dla skutków zdrowotnych w sanatoriach i kurortach. Naukowiec podsumował i wyjaśnił, że w ośrodkach uzdrawiających czynnikiem wpływającym jest właśnie zjonizowane powietrze i nietknięty, niezmienny ludzki krajobraz ziemi. Tylko dwa ale tak znaczące czynniki. Jeśli, drodzy czytelnicy, chcecie sprawdzić te fakty, wtedy będziecie mogli upewnić się, że wszystkie sanatoria i kurorty znajdują się w miejscach,
gdzie występuje największe nagromadzenie jonów ujemnych: nad morzem, w lasach, nad wodospadami, w górach, a także w tym samym miejscu, gdzie krajobraz nietknięty przez człowieka.

Czyżewski prowadził jeszcze drugą linię swoich badań. W latach 30., czas ruchu Stachanowa, jeśli ktoś pamięta z czytelników starszego pokolenia, naukowiec zasugerował, używając jego aerojonyfikatorów (później były one nazywane żyrandolami Czyżewskiego) osadzać pył w warsztatach tkackich. Eksperyment okazał się udany. wzrosły zdolności wysyłania umysłu do tkaczy, co samo w sobie pociągnęło za sobą wzrost wydajności pracy.
Bez zatrzymywania Czyżewski zaproponował następujący eksperyment. Podsumowując, że
zwiększona zawartość jonów w powietrzu ma pozytywny wpływ na układ nerwowy i mózg, Czyżewski zasugerował, że eksperyment powinien zająć grupę osób z problemami układu nerwowego. Grupą tą okazały się dzieci z internatu , które wychowywały się bez rodziców. Te dzieci chorowały na różne choroby: nerwowe, psychiczne, krzywica, dystrofia i niedobór witamin. Przeprowadzając eksperymenty z takimi dziećmi, Czyżewski i jego asystenci, naukowcy zajmujący się medycyną, byli w stanie upewnić się, że zdolność uczenia się dzieci znacznie się zwiększyła, łatwiej było je kształcić i stali się bardziej zrównoważeni psychicznie.

Badanie to skłoniło Czyżewskiego do następnego świetnego pomysłu. Zasugerował, że najzwyklejsze jedzenie ( można sobie wyobrazić jedzenie dzieci w internacie w latach 30-tych w ZSRR!) Zawiera wystarczającą ilość witamin i minerałów, a do ich całkowitej absorpcji brakuje tylko jonów ujemnych i pola magnetycznego. Nie zatrzymując się na laurach, naukowiec wybrał następujące grupy: pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, ale w 1941 rozpoczęła się II wojna światowa.Czyżewski nadal pracował, ale oczywiście finansowanie jego projektów zostało znacznie zmniejszone, by nie powiedzieć zupełnie wstrzymane. Ze względu na fakt, że jego prace były znane poza ZSRR, na początku lat 40. Brytyjska Akademia Nauk przedstawiła kandydaturę Czyżewskiego do Nagrody Nobla w zakresie badania skutków jonizacji powietrza i pola magnetycznego. W 1942 r.
Ale na drugim końcu świata, w Japonii, zainspirowani badaniami biofizyka, naukowcy zaczęli gorliwie przyglądać się wpływowi wszystkich czynników środowiskowych na ludzkie zdrowie. Powodem tego była również masowa choroba wśród Japończyków po bombardowaniach atomowych w Hiroszimie i Nagasaki.

Japoński naukowiec Nakagawa osiągnął przytłaczający sukces w tej dziedzinie. To on opisał syndrom braku pola magnetycznego dla człowieka. Najważniejsze jest to, że osoba, odchodząc od naturalnych warunków przyrodniczych, nabywa choroby związane z deficytem pola magnetycznego. Dziś jest bezwzględnie wiadomo, że dwa czynniki, o których mówimy: jonizacja i pole magnetyczne są niezbędne dla człowieka. Człowiek sam nie może wytworzyć pola magnetycznego i jonów powietrza. Nawet będąc
w miejscu wzbogaconym jonami, człowiek nie może ich gromadzić, ponieważ w organizmie zbiornik dla akumulacji po prostu nie istnieje. Ze względu na te czynniki człowiek musi znajdować się w naturalnych warunkach: w naturze, na świeżym powietrzu. Idealnie, to codziennie. Istotą badań Nakagawy jest opisanie syndromu bolesnych stanów kiedy pojawia się deficyt pola magnetycznego u osoby mieszkającej w mieście, daleko od naturalnego pola magnetycznego Ziemi, daleko od normalnego powietrza. Osoba, która żyje w rozwiniętym megapolisie jedna po drugiej zaczyna mieć: gęstą krew, problemy z układem nerwowym, zaburzenia snu, zaburzenia psychiczne, zmniejszenia
wydajności, zdolności do koncentracji, interakcje hormonalne ( problemy z tarczycą, trzustką itd.) zmniejsza się odporność, pojawiają się problemy z krążeniem krwi, kręgosłupem, stawami. Różne rodzaje problemów pojawiają się na skórze.

Opierając się na tych badaniach i wielowiekowej wiedzy na temat medycyny wschodniej, bliżej końca lat 90. narodziła się medycyna orientalna w południowo-wschodniej Azji. W medycynie azjatyckiej kamienie półszlachetne, takie jak german, elwan, biotyt i nefryt itd. miały zasadnicze stanowisko. W jednej z tych półszlachetnych skał – elwan, naukowcy, badacze i twórcy produktów ceramicznych znaleźli wyjątkowe dwa czynniki. Oprócz promieniowania podczerwonego, biorezonansowego o długości 10 mikronów, elwan posiada zdolność do jonizacji otaczającego powietrza i emitowania pola magnetycznego o charakterze i jakości podobnego do pola magnetycznego Ziemi. Przy dalszym przetwarzaniu dodawane są do niego specjalne minerały i wypalone w piecach. W ten sposób rodzi się Ceramika Moksa – unikalny stop, z uderzeniami ujemnie naładowanych jonów wielokrotnie przewyższający wydajność litego kamienia w tych samych warunkach.
Wschód, podobnie jak jego medycyna, dla naszego umysłu o zachodnim usposobieniu wciąż jest pełen niezliczonych tajemnic. Chociaż dzięki znajomości nauki niektóre mistyczne zagadki otwierają się dla nas coraz częściej. Taką tajemnicą był german, który zawarty jest w Ceramice Moksa.

Organiczny german obecny jest również w niektórych kamieniach półszlachetnych. German jest obecny w wysokiej jakości elwanie w nie mniejszej ilości niż w żeń-szeniu. Z tego powodu german znajduje się w Ceramice Moksa. German w swojej czystej postaci jest metalem droższym niż złoto w swojej wartości. German w swojej postaci organicznej występuje w żywności i niektórych kamieniach półszlachetnych.
Z badanych właściwości germanu organicznego wyodrębniłbym dwie główne: german pomaga przenieść tlen do komórki i aktywuje grupę limfocytów przeciwnowotworowych. Ale jak sprawić, aby germanu było wystarczające w naszym organizmie?
W dosłownym sensie, kiedy leżysz na ceramice Moksa, dotykasz skórą, wszystkie części składowe tej ceramiki w postaci energii nasycają warstwę skóry i inne tkanki ciała, które są blisko ceramiki. I tak, podczas pobytu na ceramice, zjawisko przypomina nasycenie ciała germanem, z następującymi efektami przyspieszenia przepływu tlenu, polepszeniem procesów metabolicznych i reakcjami redoks, a także aktywacją anty-onkologicznej części układu odpornościowego.

Mój osobisty wniosek jako badacza, jako lekarza, jako wielbiciela geniuszu Czyżewskiego,
człowieka, który szanuje ciężką pracę Koreańczyków i Japończyków, jest następujący: przez prawie 100 lat nic się nie zmieniło. Wyniki badań Czyżewskiego są rozpoznawane na całym świecie i nikt ich nie kwestionuje i stosuje się je wszędzie w praktyce.
Ceramika Medical Moksa stała się odzwierciedleniem i ucieleśnieniem jednej z praktycznych koncepcji Czyżewskiego, badań koreańskich i japońskich naukowców. Produkty Medical Moksa w których oprócz efektów długiej fali podczerwonej, występują dwa dodatkowe czynniki. Jest to pole magnetyczne zgodnie z jego charakterystyką, bliskie oddziaływaniu pola magnetycznego Ziemi (1milGauss) i aerojonyfikacji – zdolność do jonizacji otaczającego powietrza, ładowania tlenu ujemnymi jonami i dwutlenku węgla –
dodatnimi jonami.

Jeszcze raz chcę przypomnieć, że człowiek musi codziennie mieć do czynienia ze słabym polem magnetycznym i jonami ujemnymi, aby:
– krew w pełni krążyła, nie była gęsta, jej obrót powrócił do normy;
– mieć zdrowy kręgosłup i stawy ( regeneracja chrząstek);
– mieć zdrową skórę;
– dobrze funkcjonowały gruczoły hormonalne (tarczyca, trzustka itd.);
-układ nerwowy mógł przekazywać wystarczającą liczbę impulsów we właściwym kierunku, a układ przewodzący zapewniał synchronizację wszystkich skurczy.
Ceramika Medical Moka dosłownie uosabia istotę tych dwóch czynników i stanie się łatwym i tanim narzędziem do codziennej regeneracji w domu.
Z refundowanych zabiegów Medical Moksa można skorzystać w salonie dystrybucji urządzeń Medical Moksa w Jaworznie na ul. Grunwaldzka 204A (Leopold). Zapisać na zabieg można się telefonicznie: 798-345-600

- REKLAMA -


Zewnętrzne linki