REKLAMA

W Polsce, zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych każdy posiadacz pojazdu mechanicznego musi zakupić komunikacyjne ubezpieczenie OC. Dzięki niemu towarzystwo ubezpieczeniowe przejmuje odpowiedzialność finansową za szkody spowodowane ubezpieczonym pojazdem innym uczestnikom ruchu drogowego. Czy jednak polskie ubezpieczenie OC będzie zapewniać ochronę ubezpieczeniową również poza granicami Polski?

 

Wyjazd zagraniczny a ubezpieczenie OC

Od wejścia Polski do Unii Europejskiej zakres terytorialny obowiązkowego ubezpieczenia OC pojazdów mechanicznych obejmuje zdarzenia powstałe na terytoriach państw, których biura narodowe są sygnatariuszami Porozumienia Wielostronnego. Należą do niego m.in. wszystkie kraje Unii Europejskiej, ale nie tylko. Lista państw, po których terytorium możesz jeździć, mając po prostu polskie ubezpieczenie OC, wygląda następująco: Andora, Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Litwa, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Serbia, Szwajcaria, Szwecja, Słowacja, Słowenia, Wielka Brytania, Włochy, Węgry. W przypadku tych państw poruszanie się po terenie danego kraju i przekraczanie granicy odbywa się na podstawie samego faktu zarejestrowania pojazdu w Polsce.

W niektórych krajach obowiązkowe jest jednak posiadanie tzw. zielonej karty. Te kraje to: Albania, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Iran, Izrael, Macedonia, Maroko, Mołdawia, Rosja, Tunezja, Turcja, Ukraina. Czym właściwie jest zielona karta? Stanowi ona potwierdzenie, że posiadacz danego pojazdu zawarł w kraju, w którym zarejestrowany jest jego samochód, umowę komunikacyjnego ubezpieczenia OC. Żeby otrzymać zieloną kartę, musisz złożyć do towarzystwa ubezpieczeniowego (TU), w którym masz wykupione ubezpieczenie, odpowiedni wniosek. Niestety, ale nie każde TU wyda ci zieloną kartę za darmo. Certyfikat zielonej karty wystawiany jest na minimalny okres 15 dni, a maksymalnie na rok, przy czym ten maksymalny czas uzależniony jest od tego, do kiedy obowiązuje umowa ubezpieczenia OC.

Nie do każdego kraju w Europie wystarczające będzie posiadanie zielonej karty. Na przykład w przypadku Kosowa działać będzie wyłącznie ubezpieczenie graniczne, które możesz kupić tylko na przejściu granicznym w tym kraju. Miej na uwadze, że punkty umożliwiające zakup ubezpieczenia nie działają przez całą dobę, a również mogą być zamknięte w świąteczne dni.

Co jeśli wyjechałeś za granicę, ale zapomniałeś o zielonej karcie? Oczywiście nie powinieneś wjeżdżać bez ubezpieczenia na terytorium kraju, który jej wymaga. W takich przypadkach możesz po prostu zakupić ubezpieczenie graniczne, ale niestety będzie się ono wiązało ze zdecydowanie wyższym kosztem niż w przypadku zielonej karty, która przecież może nie wymagać żadnych dodatkowych kosztów. Oto ile przykładowo możesz zapłacić za ubezpieczenie graniczne w różnych krajach:

  • Turcja – 42 euro za 15 dni, 44 euro za 30 dni;
  • Rosja – 43 euro za 15 dni, 65 euro za 30 dni;
  • Macedonia – 50 euro za 15 dni, 70 euro za 30 dni;
  • Albania – 49 euro za 15 dni, 65 euro za 30 dni.

Co zrobić, jeśli podczas pobytu za granicą spowodujesz wypadek? Jeśli masz zieloną kartę, to wystarczy, że oderwiesz jej kopię i przekażesz ją poszkodowanemu. Na tej podstawie będzie mógł on zgłosić szkodę i otrzyma odszkodowanie. Certyfikat zielonej karty został wykonany tak, żebyś mógł łatwo oderwać jego kopię. Na pewno pod żadnym pozorem nie decyduj się na jazdę po terytorium danego kraju bez ubezpieczenia. Kłopoty możesz mieć już po samej kontroli policyjnej, a poważne koszty mogą się pojawić, jeśli doprowadzisz do szkody drogowej.

Pamiętaj, że jeśli to ty jesteś poszkodowanym w zdarzeniu drogowym, to możliwe, że wypłacone ci odszkodowanie zostało zaniżone. W takich przypadkach warto zwrócić się do firm takich jak Fundusz Odszkodowań, które pomagają poszkodowanym w uzyskiwaniu odszkodowań od zakładów ubezpieczeń. 

- REKLAMA -


Zewnętrzne linki