Substancje niebezpieczne. Jak je przechowywać?

REKLAMA

Co to są materiały i substancje niebezpieczne? Klasyfikacja materiałów niebezpiecznych. Jak przechowywać materiały niebezpieczne? W artykule znajdziesz odpowiedzi na wszystkie powyższe pytania.

Substancje niebezpieczne. Jak je przechowywać?

Co znajdziesz w artykule:

 • Co to są materiały i substancje niebezpieczne?
 • Klasyfikacja materiałów niebezpiecznych.
 • Jak przechowywać materiały niebezpieczne.

Co to są materiały i substancje niebezpieczne

Odpowiednie i bezpieczne przechowywanie materiałów niebezpiecznych jest niemałym wyzwaniem dla każdej firmy. Na początek spróbujmy odpowiedzieć sobie na podstawowe pytanie, a mianowicie czym są materiały niebezpieczne? Nazwą materiały niebezpieczne określa się artykuły i substancje, które ze względu na swoje właściwości fizykochemiczne lub biologiczne przy nieodpowiednim obchodzeniu się z nimi mogą doprowadzić do szkód materialnych i zniszczeń, uszczerbku na zdrowiu człowieka, a nawet jego śmierci. W zasadzie jest to dość szeroka definicja, ale w zupełności wystarczająca by w pełni zrozumieć niebezpieczeństwo związane z przechowywaniem materiałów niebezpiecznych na terenie zakładu. Z przytoczonej definicji można wywnioskować iż substancje takie mogą być niebezpieczne ze względu np. na palność, wybuchowość lub uwalniać niebezpieczne dla organizmów żywych związki chemiczne. Każdy intuicyjnie rozumie iż niewątpliwie substancje takie powinny być odpowiednio zabezpieczone by nie doszło do ich przypadkowego rozlania lub eskalacji zagrożenia np. podczas pożaru. Najbardziej rozpowszechnionymi środkami bezpieczeństwa są pojemniki bezpieczne oraz szafy ogniotrwałe, ale o tym w dalszych częściach artykułu.

Klasyfikacja materiałów niebezpiecznych

Rozmawiając o materiałach i substancjach niebezpiecznych konieczne jest wręcz wspomnienie o ich najpopularniejszej klasyfikacji. Podział ten znajdziemy przyglądając się obowiązującym przepisom ADR (the European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road) – odnoszącym się do transportu drogowego materiałów niebezpiecznych. Zgodnie z ADR materiały niebezpieczne klasyfikowane są w 13 klasach, które klasyfikują materiały ze względu na rodzaj stwarzanego zagrożenia.

 • Klasa 1 Materiały i przedmioty wybuchowe.
 • Klasa 2 Gazy.
 • Klasa 3 Materiały ciekłe zapalne.
 • Klasa 4.1 Materiały stałe zapalne, materiały samoreaktywne i materiały wybuchowe stałe odczulone.
 • Klasa 4.2 Materiały samozapalne.
 • Klasa 4.3 Materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy palne.
 • Klasa 5.1 Materiały utleniające.
 • Klasa 5.2 Nadtlenki organiczne.
 • Klasa 6.1 Materiały trujące.
 • Klasa 6.2 Materiały zakaźne.
 • Klasa 7 Materiały promieniotwórcze.
 • Klasa 8 Materiały żrące.
 • Klasa 9 Różne materiały i przedmioty.

Mimo iż klasyfikacja ta pochodzi z przepisów bezpieczeństwa w transporcie drogowym w pełni przedstawia spektrum zagrożeń stwarzanych przez substancje nazywane niebezpiecznymi. Klasyfikacja ta często przywoływana jest też w innych dziedzinach, w których poruszany jest temat materiałów niebezpiecznych. Ponadto analizując wykaz ten możemy zakwalifikować substancję z którą mamy do czynienia na terenie zakładu do odpowiedniego zabezpieczenia przed jej właściwościami. Naturalnie innych środków bezpieczeństwa będą wymagały substancje klasy 1, a substancje klasy 6.1.

Jak przechowywać materiały i substancje niebezpieczne

W celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i środowiska niezbędne jest zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania niebezpiecznych materiałów chemicznych. Składowanie materiałów niebezpiecznych należy ograniczyć do ilości, która jest bezpieczna i dopuszczalna. Na stanowisku pracy zabronione jest przechowywanie substancji niebezpiecznych przekraczających zapotrzebowanie na substancję podczas jednej zmiany roboczej i tylko i wyłącznie gdy proces technologiczny wymaga tej substancji.  W miejscu pracy dodatkowym obostrzeniem jest zasada rotacji. Mówi ona o zachowaniu odpowiedniego dopuszczalnego czasu składowania poszczególnych materiałów. Dodatkowo wszystkie materiały muszą być rozmieszczone tak by umożliwiały nadzór i kontrolę nad ich składowaniem.

Podczas przechowywania substancji ciekłych należy rozważyć przechowywanie ich w pojemnikach bezpiecznych zabezpieczających przed ich przypadkowym rozlaniem lub rozbiciem. Ważną rolę podczas przechowywania materiałów i substancji niebezpiecznych w miejscu pracy odgrywają również szafy ognioodporne. Chronią one przechowywane wewnątrz nich substancje przed wysoką temperaturą, oraz dzięki zastosowanej wentylacji mechanicznej nie dopuszczają do powstania atmosfery wybuchowej. By odpowiednio dobrać i wyposażyć swój zakład w szafy ognioodporne i pojemniki bezpieczne warto skonsultować się ze specjalistami i osobami dobrze znającymi temat przechowywania materiałów niebezpiecznych. Istnieje szereg firm oferujących wspomniane rozwiązania, dodatkowo mogą oni zaproponować inne ciekawsze sposoby podnoszące bezpieczeństwo w miejscu pracy.

Autor tekstu: Radosław Soczówka www.ensafe.pl

Warto poczytać:

System Sygnalizacji Pożaru – wymagania, zasada działania

- REKLAMA - Zewnętrzne linki