Skrzyp olbrzymi

Największym gatunkiem skrzypu we florze polski jest skrzyp olbrzymi – Equisetum telmateia. Do 2014 roku podlegał ochronie prawnej, teraz już nie. W Jaworznie tego gatunku nie notowano w XX wieku. Potem bardzo małe stanowisko odkryłem przy granicy Dębu i Chrzanowa.

REKLAMA

Na terenie byłego powiatu chrzanowskiego występuje na kilka rozproszonych stanowisk. Wszędzie zajmuje niewielkie przestrzenie, zazwyczaj osiedlając się w źródliskach.

1 września 2019 roku w Woli Radziszowskiej natrafiłem na dolinkę o długości około 1,5 km. Aby znaleźć to stanowisko, należy udać się do wspomnianej miejscowości, zostawić pojazd na parkingu w zakończeniu ulicy Spacerowej, a następnie iść droga biegnącą wzdłuż południowej krawędzi kompleksu leśnego. Rośliny są dobrze widoczne z drogi, po jej prawej stronie.

- REKLAMA -
Zewnętrzne linki