Nowy rok szkolny rozpoczęty

Przed 80 laty uczniowie po wakacjach nie powrócili do szkół. 1 września 1939 r. rozpoczęła się najhaniebniejsza i najtragiczniejsza z wojen. Przypomnieniem tej smutnej kary polskiej historii rozpoczęto nowy rok szkolny w II LO.

REKLAMA

Uczniowie przywołali ten smutny czas zamkniętych szkół i uczelni, tajnych kompletów, za udział w których faszyści karali śmiercią. Młodzi ludzie nie realizowali podówczas swych śmiałych planów, chwytali za broń, ginęli. Wzrusza pamięć o nich wśród dzisiejszych uczniów.

W Jaworznie w tym roku szkolnym uczyć będzie się 9584 uczniów, wśród nich 6452 w szkołach podstawowych i 3132 w szkołach ponadpodstawowych.

W części oficjalnej rozpoczęcia roku szkolnego w II LO dyrektor liceum życzyła uczniom spełniania marzeń i osiągania celów. Nadchodzący rok szkolny będzie wielkim wyzwaniem zarówno dla uczniów klas pierwszych jak i samych nauczycieli.

Podczas tej uroczystości w II LO wręczono również nagrody tegorocznym laureatom XIII edycji Konkursu Talent i Praca dla najlepszego maturzysty Jaworzna. Nagrody wręczała Janina Dębska Bębenek, pomysłodawca i organizator konkursu, zarazem wraz z mężem prof. Marianem Bębenkiem fundatorka jednej z nagród oraz pozostali fundatorzy nagród Małgorzata Świętosławska i Witold Kotulski z córką Olgą. W uroczystości brali również udział jurorzy Stanisława Helbin, Barbara Chuderska i Jan Wolański.W przedmiotach biologiczno-chemicznych nagrodę otrzymała Olga Odrzywolska, absolwentka II LO.

W przedmiotach matematyczno-fizycznych najlepszym maturzystom okazał się Patryk Tomczyk, absolwent II LO.

Do absolwenta I LO – Rafała Christowa Christowa – powędrowała nagroda z przedmiotów humanistycznych.

W opinii jurorki Barbary Chuderskiej w przeciągu 13 lat funkcjonowania nagrody można zauważyć pewne symptomatyczne w niej zmiany.

Szanowne grono fundatorów dostrzega ważność tej nagrody dla wszystkich laureatów konkursu

Nagroda muzyczna tegorocznej edycji Konkursu Talent i Praca została wręczona Ani Tesarczyk z jaworznickiej Państwowej Szkoły Muzycznej.

Jak mówi tekst pieśni II LO należy być „marzeń ambasadorem”. Życzymy więc wszystkim laureatom realizacji śmiałych celów.

- REKLAMA -


Zewnętrzne linki