Zespół Koła Gospodyń w Jeleniu powstał w latach sześćdziesiątych XX wieku przy Kółku Rolniczym i Kole Gospodyń Wiejskich z inicjatywy: Aleksandry Lipki, Anny Helbin i Józefy Banasik. Kierownik Domu Kultury w Jeleniu Jan Augustynek zaprosił zespół do współpracy. Pierwszym kierownikiem artystycznym zespołu został Stanisław Hacuś.

REKLAMA

Gospodynie z Jelenia jako wkład w przedsięwzięcie, oprócz talentu i zamiłowania do śpiewu, wniosły osobiste stroje krakowskie, w których później już jako zespół uczestniczyły w różnych uroczystościach kościelnych i świeckich: m.in. festynach, dożynkach, Dniu Kobiet, spotkaniach noworocznych oraz w przeglądach ludowych zespołów śpiewaczych krzewiąc tym samym kulturę ludową w naszym mieście i regionie. W 1967 r. kierownikiem domu kultury został Stanisław Hacuś, zaś kolejnymi natomiast kierownikami artystycznymi kolejno: Janina Byrczek-Rzepecka, Stanisław Hacuś i Zbigniew Rutkowski. W tych latach zespół wraz z solistami i kapelą liczył 35 osób. Zespół śpiewaczy zdobywały na różnych przeglądach wyróżnienia i nagrody min. w Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych WICI w Pszczynie, gdzie zaprezentowały obrzęd chrzcin, fragment wesela z okolic Jelenia, zapusty i wyrzynki.

W roku 1981 r. kierownikiem domu kultury została Danuta Milner, która postanowiła rozbudować zespół śpiewaczy, który przyjął nazwę „Jelenianki” o dziecięcą grupę taneczną pod nazwą „Węgliki”. W tym okresie głównymi solistkami w zespole były Zdzisława Banasik i Anna Bigaj. 10-lecie jeleńskiego zespołu obchodzono w sierpniu 1984r.: a był to czas jego największej świetności. Artystki brały udział w przeglądach amatorskich zespołów artystycznych, w konkursach zespołów folklorystycznych i przeglądach piosenki górniczej, zdobywając wiele nagród i wyróżnień. 6 października 1986r. „Jelenianki” po raz pierwszy wyjechały na tournee zagraniczne do NRD. Była to wymiana kulturalna między Związkiem Zawodowym Kombinatu Węglowego w DEMBEU a NSZZ KWK „Jaworzno”. W tournee pod kierownictwem Danuty Milner uczestniczyły 22 osoby, w tym kapela, w której skład wchodziły: Anna Jachimczyk, Jolanta Bieniek, Helena Gawlik. W latach osiemdziesiątych zespół, mający nadal swą siedzibę w DK w Jeleniu reprezentował placówkę oraz koła rolnicze i Koło Gospodyń Wiejskich. W 1988r. oba zespoły: „Jelenianki” i „Węgliki” przeżywały trudne chwile, które doprowadziły do rozpadu obu zespołów. Część członkiń pozostała przy nazwie „Jelenianki” i wznowiła swoją działalność pod auspicjami zarządu Miejskiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Jaworznie. Przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich i zespołu została wówczas Józefa Pluta, a instruktorem muzycznym Anna Jachimczyk. Zespół przeniósł swoją siedzibę do Kółka Rolniczego przy ul. Wiosny Ludów 21, a następnie do klubu „Oczko” w Jeleniu, gdzie znalazł odpowiednie warunki do pracy.

Początek lat dziewięćdziesiątych poprzedniego stulecia to systematyczna praca i udział w przeglądach, festiwalach, konkursach, biesiadach i dożynkach, oraz uroczystościach państwowych takich jak m.innymi: Święto Niepodległości, Dzień Wyzwolenia Jaworzna, a także w imprezach na rzecz środowisk lokalnych: m.innymi obchody Dnia Babci, Dnia Kobiet, Dnia Matki, Barbórka oraz wiele innych. W tym czasie Miejski Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Jaworznie systematycznie wspomagał finansowo jaworznickie zespoły śpiewacze. Współpraca zespołu „Jelenianki” z Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Jeleniu zaowocowała sponsorowanym wyjazdem na dożynki do Brennej. 15 sierpnia 1999 roku na zaproszenie kierownika Danuty Milner zespół ponownie zawitał w progi Domu Kultury w Jeleniu. Od tego czasu wzrosła ilość występów, koncertów, przeglądów i festiwali, w których uczestniczył. Jednocześnie „Jelenianki” cyklicznie brały udział w konkursach organizowanych przez dom kultury m.innymi: Konkurs Kolęd i Pastorałek, Konkurs na Piosenkę Ludową. Na zaproszenie partnerskiego miasta Szigethalom zespół wyjechał na turnee koncertowe na Węgry.

1 czerwca 2005 roku kierownikiem domu kultury została Renata Chmielewska, która szczególną uwagę zwróciła na krzewienie i rozwój kultury ludowej w środowisku regionalnym, miejskim i lokalnym. Z tej inicjatywy powstało przedsięwzięcie z cyklu „Obrzędy i Zwyczaje Ludowe”, gdzie dzieci, młodzież i dorośli mogli zapoznać się z ludowymi tradycjami na przykład: kiszenia kapusty, skubania pierza, łuskania grochu, oczepin. W ramach projektu zobrazowano obrzędy wielkanocne, zwyczaje bożonarodzeniowe, Noc Świętojańską oraz wiele innych tradycji. Powołano do życia: Miejski Festiwal Jaworznickich Zespołów Ludowych, Noworoczny Koncert Kolęd i Pastorałek. Te inicjatywy były możliwe również dzięki bliskiej współpracy z Przewodniczącą Zespołu Józefą Plutą, członkiniami zespołu, akompaniatorką Anną Jachimczyk i choreografem Małgorzatą Letner-Melczyk. Działalność zespołu poprzez popularyzowanie tradycji i zwyczajów ludowych do końca 2015 roku była ściśle związana z funkcjonowaniem MCKiS w skład którego wchodził Domu Kultury w Jeleniu.

1 stycznia 2016 roku budynek domu kultury przekazano Orkiestrze Kameralnej Miasta Jaworzna pod kierownictwem Marzenny Synowiec.

W tym roku zespół obchodził jubileusz 45 lecia działalności i od 30 lat działa pod przewodnictwem Józefy Pluty, z akompaniatorką Anną Jachimczyk. Cały skład zespołu to obecnie 17 osób: Józefa Pluta, Bronisława Dyląg, Lucyna Miś, Irena Mika, Wiesława Bożek, Irena Figura, Mieczysława Miterka, Cecylia Helbin, Genowefa Głowacz, Stanisława Radko, Teresa Dymucha, Renata Chmielewska, Wiesława Jelonkowska, Zofia Sment, Anna Włódarczyk, Bożena Bergieł i Maria Guzik. Aktualnie próby zespołu odbywają się w budynku orkiestry w Jeleniu w każdy poniedziałek od 16.30 do – 18.30. „Jelenianki serdecznie zapraszają wszystkich chętnych do pracy w zespole.

Historie zespołu przez 45 lat działalności tworzyły panie: Weronika Zubel, Józefa Bożek, Stanisława Larysz, Danuta Pluta, Stanisława Pluta, Maria Sulik, Wiesława Czeluśniak, Władysława Noras, Bronisława Pluta, Alfreda Wartała, Małgorzata Wartała, Krystyna Kępka, Maria Proksa, Balbina Byrczek, Emilia Dyszcz, Maria Głowacz, Maria Boba, Barbara Jamrozy, Waleria Maca, Augustyna Bożek, Józefa Pluta, Józefa Banasik, Zdzisława Banasik, Stanisława Michalska, Józefa Łagowska, Maria Soprych, Alfreda Sioska, Stanisława Purat, Elżbieta Bolek, Halina Dylus, Aniela Suska, Władysława Boba, Irena Noworyta, Józefa Maziarz, Anna Bigaj, Czesława Helbin, Irena Czak, Danuta Czak, Danuta Bogusz, Maria Karweta, Danuta Karsznia, Zofia Toporek, Józefa Dubiel, Władysława Święcicka, Paulina Koryczan, Maria Proksa, Maria Maca, Maria Mleczko, Władysława Kulig, Zofia Rzepecka, Lucyna Pluta, Bożena Masełko i Irena Drabik oraz panowie: Tadeusz Hezner, Kazimierz Wilkosz, Wiktor Byrczek, Ludwik Czopek.

- REKLAMA -


Zewnętrzne linki