Od 1 sierpnia wszystkie osoby do 26 r.ż. objęte są ulgą, która zwalnia z opodatkowania wynagrodzeń. Z nowych zasad najbardziej skorzystają osoby zatrudnione na umowie o pracę, pracę nakładczą i zlecenie. Warto jednak pamiętać, że nie wszystkie wynagrodzenia i przychody objęte są zwolnieniem.

Na czym polega ulga?

REKLAMA

Zwolnienie z podatku obejmuje przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia, otrzymane przez podatnika do ukończenia 26. roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł.

Przypominamy, że w roku 2019 (rozliczenie do kwietnia 2020 r.) limit jest niższy i wynosi 35 636,67 zł.

Do limitu liczone są wyłącznie wynagrodzenia ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia – oznacza to, że studenckie umowy stażowe, umowy o praktyki absolwenckie, zasiłki dla bezrobotnych i inne świadczenia wypłacane na innej podstawie nie podlegają temu zwolnieniu.

Składkami na ZUS i NFZ

Ulga nie zwalnia z zapłaty składek na ZUS i NFZ (jeśli jesteś objęty ubezpieczeniami społecznymi oraz ubezpieczeniem zdrowotnym).

- REKLAMA -
Zewnętrzne linki