Od spotkania z przedstawicielami jaworznickich wspólnot mieszkaniowych zaczął się ten tydzień w jaworznickiej Spółdzielni Mieszkaniowej Górnik.

REKLAMA

Przedmiotem spotkania były, już chyba tradycyjnie, odpady biodegradowalne, które wciąż są sporym problemem i dla mieszkańców i dla władz miasta i dla władz spółdzielni oraz wspólnot. 

Jak twierdzili uczestnicy spotkania – w nowej formule rozwiązania problemu wywozu bio odpadów, władze miasta postanowiły nie konsultować swoich pomysłów z zarządami spółdzielni i wspólnot. Niestety, może to mieć przykre skutki dla mieszkańców.
Zastrzeżenia budzi przede wszystkim planowana forma składowania odpadów na stanowiskach kontenerowych oraz wciąż nierozwiązanej kwestii odpadów „zielonych”.

W tym celu obradujący postanowili podsumować swoje spotkanie wspólnym listem do Prezydenta Miasta Jaworzna,

Czy śmieciowy problem w mieście w końcu uda się zażegnać? Wspólnym wysiłkiem z pewnością tak. Zmiana uchwały w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów ma być jednym z punktów najbliższych obrad Rady Miejskiej. Czy wniesie coś nowego i skutecznego? Przekonamy się już w najbliższy czwartek.

- REKLAMA - Zewnętrzne linki