Przejścia dla pieszych pod szczególnym nadzorem policji

Dziś w całym kraju policjanci ruchu drogowego prowadzą wzmożone działania pn. „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”. Akcja prowadzona jest również w Jaworznie.

REKLAMA

Choć nadrzędnym celem działań jest troska o bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów, w czasie akcji policjanci zwracają uwagę na każde zachowania niezgodne z prawem.

Jak niestety pokazują policyjne statystyki – znaczna część zdarzeń związana z potrąceniem pieszego ma miejsce na przejściach dla pieszych. Czyli tam, gdzie przepisy chronią pieszego w sposób szczególny.  Jak podkreślają policyjni specjaliści –  infrastruktura drogowa, czy rozwiązania inżynieryjne stosowane w obrębie przejść dla pieszych mają duże znaczenie, ale należy wyraźnie podkreślić, że kluczowym czynnikiem warunkującym bezpieczeństwo jest zachowanie człowieka, w tym przypadku kierujących pojazdami, na których spoczywają określone obowiązki.

Dziś jaworzniccy funkcjonariusze objęli szczególnym nadzorem miejsca, w których ryzyko wystąpienia niepożądanych zdarzeń drogowych jest największe. Na taryfę ulgową nie mogli liczyć ani kierowcy, ani piesi, ani rowerzyści.

Policja podkreśla, by zmniejszyć ryzyko wypadku, kierujący pojazdem zbliżając się do przejścia dla pieszych, powinien zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu.

info: KMP Jaworzno

- REKLAMA -

Zewnętrzne linki

1 KOMENTARZ