25 sierpnia o godz. 15.00 Parafia Miłosierdzia Bożego w Jaworznie Borach rozpocznie mszą św. uroczyste obchody 25-lecia.

Mszy będzie przewodniczył ks. kanclerz Mariusz Karaś. O godz. 16.00 rozpocznie się okolicznościowy program artystyczno-piknikowy. Na to wspólne świętowanie zaprasza ks. kanonik Stanisław Janicki, za sprawą którego powstał kościół i parafia w Borach.

REKLAMA

Konsekracji kościoła dokonał ksiądz biskup Grzegorz Kaszak 12 grudnia 2010 roku, w trzecią Niedzielę Adwentu – 10 lat po poświęceniu murów świątyni.

W Dziejach parafii i kościoła spisanych przez księdza proboszcza Stanisława Janickiego na okoliczność jubileuszu 25-lecia Diecezji Sosnowieckiej (30 września 2017.) czytamy: Bory to dzielnica miasta Jaworzna, wyglądem przypominająca wioskę, zabudowa jednorodzinna. Ludność zajmująca się w XX w. rolnictwem i pracą w kopalniach, elektrowniach i Zakładach Chemicznych. Religijność, pobożność na wysokim poziomie. Mimo dużej odległości od kościoła parafialnego św. Wojciecha i św. Katarzyny w centrum Jaworzna (nawet 5 km), wierni pokonując te kilometry pieszo wędrowali na Msze św. w niedzielę i święta do kościoła.

Kiedy władze usunęły religię ze szkół w 1963 roku została zorganizowana w dzielnicy salka katechetyczna. Mimo rozmaitych szykan władz państwowych, mieszkańcy wykazali się niezłomnym trwaniem w postanowieniach i wiele gorliwych osób na czele z panią Janiną Kuglerową zorganizowało salkę katechetyczną na ul. Granicznej. Na 15-lecie istnienia salki pierwszej w Jaworznie (inne były przy kościołach) przybył na uroczystą akademię ks. kard. Karol Wojtyła z końcem kwietnia 1978 r. Była to ostatnia wizyta w parafii św. Wojciecha i św. Katarzyny przed wyborem na papieża. Ta salka to taki pierwszy „kościółek” na Borach.

Już wtedy, a więc w latach 60-tych, rodziła się też myśl o zbudowaniu chociażby kaplicy dla mieszkańców Borów. Myśli te popierane były gorliwą modlitwą do Pana Jezusa Miłosiernego, chociaż był to kult jeszcze prywatny, nie zatwierdzony przez Kościół. Pod koniec lat 80-tych XX w. zaczęto już poważnie myśleć o kościele w swojej dzielnicy, więc pomyślano aby coś wybudować. Parafia św. Wojciecha i św. Katarzyny posiadała parcelę przy szkole podstawowej nr 14, więc plany nabierały realnych kształtów. W roku 1986/87 wybudowano budynek tzw. gospodarczy do budowy kaplicy i po uzyskaniu zgody władz rozpoczęto w 1987 r. odprawianie Mszy św.

Był to budynek ogrzewany, z dużą zakrystią, która miała być salką katechetyczną. Zorganizowano ośrodek duszpasterski czyli Duszpasterstwo – była to filia parafii św. Wojciecha i św. Katarzyny. Opiekę duszpasterską sprawował ks. Stanisław Janicki, wikariusz parafii św. Wojciecha i św. Katarzyny.

Przypisano wezwanie Duszpasterstwu – Miłosierdzia Bożego w Jaworznie – Borach. Obraz Pana Jezusa Miłosiernego został przeniesiony z kościoła parafialnego do tej kaplicy. W czerwcu 1988 r. ks. bp. Jan Szkodoń z Krakowa poświęcił istniejącą kaplicę i plac pod nową kaplicę. Zaczęto prace budowlane po uzyskaniu pozwoleń. Prace szły powoli, ponieważ tyle było wykonane i materiałów zakupione ile starczało funduszy. A fundusze nie były zbierane co miesiąc po domach, lecz było tyle ile składano w czasie nabożeństw i ewentualne ofiary indywidualne. Niewiele kościołów w ten sposób budowano, ale nasza wspólnota twardo powiedziała: „nie idziemy prosić lecz liczymy na Boże Miłosierdzie i ludzkie miłosierdzie czyli ofiarność”. Wiele też prac było wykonanych w systemie gospodarczym czyli społecznie.

Razem z kaplicą (kościołem) powstawał budynek plebani tworzący jeden kompleks budowlany. W 1992 r. włączeni zostaliśmy do diecezji sosnowieckiej, a w 1994 r. ustanowiona została parafia Miłosierdzia Bożego w Jaworznie – Borach. Mała kaplica mianowana została tymczasowym kościołem, proboszczem został ks. Stanisław Janicki. Zbliżał się Rok Jubileuszowy 2000. Pragnieniem ks. proboszcza jak również parafian było aby w tym roku można było odprawić Mszę św. w nowej świątyni. Wielu nie dowierzało. Ale gorliwi „dwoili się i troili” aby dopiąć swego. Budynek kościoła był gotowy, ogrzewany. Przygotowano do poświęcenia mury świątyni, do wmurowania kamienia węgielnego pobłogosławionego przez papieża Jana Pawła II 30.VI.1996 r. w Watykanie, pochodzącego z Góry Tabor. Tabernakulum też przygotowane, drzwiczki Tabernakulum wykonane są w formie Tablicy Jubileuszowej 2000 r. Oto przychodzi niedziela 17 grudnia 2000 roku, kiedy to ks. bp. Adam Śmigielski dokonuje tego historycznego aktu poświęcenia murów kościoła Miłosierdzia Bożego w Jaworznie i wmurowania Kamienia Węgielnego. Teraz trzeba wszystko urządzać i powoli upiększać zewnątrz i wewnątrz wybudowany kościół.

Budynek kościoła jest w formie kwadratu, wejście i ołtarz główny po przekątnej. Ołtarz na stronie wschodniej. Kolejna inwestycja to posadzka marmurowa i zamówienie dzwonów w firmie Felczyńskich w Gliwicach. Trzeba było wykonać dzwonnicę. Dzwony przywieziono 18 grudnia 2002 r.. To dzwony „Miłosierdzie Boże”, św. Katarzyna” i „św. Stanisław”. Poświęcenia dzwonów dokonał ks. bp. Adam Śmigielski 6 kwietnia 2003 r. W 2005 roku parafia otrzymuje od sióstr z Łagiewnik relikwie św. Siostry Faustyny Kowalskiej. W rocznicę Jej 90 urodzin następuje uroczyste wniesienie relikwii do kościoła i umieszczenie w relikwiarzu przy ołtarzu głównym. Przychodzi dzień konsekracji świątyni. Dokonuje jej nowy biskup diecezjalny ks. bp. Grzegorz Kaszak.

- REKLAMA -


Zewnętrzne linki